[HLAVNÍ STRÁNKA]

Brandýs nad Orlicí
zříceniny gotického hradu

Poloha: na ostrohu nad řekou na okraji stejnojmenného městečka
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: volný vstup
Vstupné: vlný vstup
Doprava: autobus 0,5 km, vlak 1 km, parkoviště (i bus) 0,5 km
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  2. CD-ROM August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze české", ViGo agency, Praha 2000
Datum návštěvy: 9.9. 2000


Hrad postavil Jindřich z Prostiboře, který se po něm psal v roce 1289. Jeho potomci drželi hrad v první polovině 14. století, poté jej získali páni z Boskovic. Ti jej na počátku 15. století prodali Smilovi Holickému ze Šternberka, který se zde připomíná v letech 1429-31. V druhé polovině 15. století drželi Brandýs Kostkové z postupic, od kterých jej roku 1506 koupil Vilém z Pernštejna. Za něj hrad ztratil svou rezidenční funkci a pomalu pustnul. Roku 1544 se hrad vrátil do rukou Kostků, kteří jej v letech 1547-53 opravili. Brzy si však postavili zámek v podhradí a hrad samotný opět pustnul. V letech 1588-1636 jej drželi Žerotínové, poté Marie Zárubová z Hustířan, která jej prodala Janu Fridrichovi hraběti z Trautmannsdorfu (1652). V jejich držení zůstalo panství až do roku 1806. Poté se majitelé často střídali až jej roku 1869 připojili Parishové k žamberskému panství.

Hrad zaujal konec protáhlé ostrožny, kterou tři šíjové příkopy rozdělily na dvě předhradí a jádro hradu. První předhradí mělo tvar obdelníku a kromě stop opevnění se zachovaly zbytky příčné obdélné budovy. V čele druhého předhradí stojí za parkánovou hradbou zbytek obloukovité štítové zdi. Za ní stála opět příčná obdélná budova. Podél severní strany předhradí procházela přístupová cesta o jádra.
V čele protáhlého oválu jádra stojí homolovitý útvar, který nejslíš skrývá zbytky bergfritu. Samotná zástavba jádra je bez archeologického výzkumu značně nepřehledná. Nejchráněnější západní část zaujal malý palác, ze kterého se dodnes zachovaly tři valeně zaklenuté místnosti se zasypaným vstupem z nádvoří. Kolem jádra obíhal parkán, do kterého na jihovýchodě vystupuje čtverhranný objekt, který snad byl renesančním rozšířením paláce.půdorys
suterén paláce (podle J. Slavíka a J. Čížka)
suterén paláce
(podle J. Slavíka a J. Čížka)
terénní náčrt (podle J. Slavíka a J. Čížka)
terénní náčrt
(podle J. Slavíka a J. Čížka)
plán hradu (podle A. Sedláčka)
plán hradu
(podle A. Sedláčka)ikonografie
kresba K. Liebschera (cca 1880)
kresba K. Liebschera (cca 1880)
pohled od jihozápadu
pohled od jihozápadu
suterén paláce
suterén paláce
(podle A. Sedláčka)
pohled od západu (podle A. Sedláčka)
pohled od západu
(podle A. Sedláčka)fotoalbum

palác

oblouk vnějšího zdiva
oblouk zdiva paláce - pohled od jihozápadu
000909-055
pohled od jihozápadu
oblouk zdiva paláce - pohled od jihozápadu
000909-056
pohled od jihozápadu
průchod proražený v okně jižní místnosti suterénu
000909-058
průchod proražený v okně jižní místnosti suterénu

oblouk zdiva paláce - pohled od západu
000909-059
pohled od západu
oblouk zdiva paláce - pohled od západu
000909-075
pohled od západu
oblouk zdiva paláce - pohled od severozápadu
000909-076
pohled od severozápadu

suterén
jižní místnost
jižní místnost suterénu - pohled od západu k východu
000909-061
pohled od západu k východu
jižní místnost suterénu - pohled od východu k západu
000909-068
pohled od východu k západu
jižní místnost suterénu - průhled do východní komory
000909-067
průhled do východní komory
jižní místnost suterénu - okno v západním nároží
000909-065
okno v západním nároží


severní místnost
severní místnost suterénu - pohled od jihu
000909-062
pohled od jihu
příčka mezi severní a jižní místností
000909-070
příčka mezi severní a jižní místností
severní místnost suterénu - pohled od severu
000909-071
pohled od severu

severní místnost suterénu - chodba na nádvoří
000909-072
chodba na nádvoří
severní místnost suterénu - severovýchodní nároží
000909-074
severovýchodní nároží
zbytky zdiva jádra
okno ve středu jižní části jádra
000909-078
okno ve středu jižní části jádra
zbytky zdiva v jihovýchodním nároží jádra
000909-079
zbytky zdiva v jihovýchodním nároží jádrazbytky zdiva předhradí
parkánová hradba před čelem štítové zdi
000909-080
zbytky štítové zdi
000909-081
zbytky štítové zdi
000909-082
parkánová hradba před čelem štítové zdi zbytky štítové zdi
zbytky štítové zdi
000909-083
zbytky štítové zdi
000909-084
zbytky štítové zdi

© 2001 Zany