[zavřít okno]

Brtnice - vývojová analýza zámku
(podle Z. Měřínského a M. Plačka)
gotické fáze: černě 1435-40, zrněně 1450-70, mřížkovaně 1480-1515, šrafovaně zprava doleva 1515-35
renesanční fáze šrafovaně zleva doprava; ostatní bíle
vývojová analýza zámku

© 2000, 2001 Zany