[zavřít okno]

Brumov
půdorysný plán (podle J. Kohoutka)
černě románské zdivo, mřžkovaně gotické,
šrafovaně pozdně gotické a renesanční, tečkovaně barokní
půdorysný plán (podle J. Kohoutka)

Š 2001 Zany