[zavřít okno]

C016-27
Buchlov - západní raně gotická věž a parkánová hradba jádra (pohled z 2. nádvoří)
západní raně gotická věž a parkánová hradba jádra (pohled z 2. nádvoří)

© 2000, 2001 Zany