[zavřít okno]

C017-08
Buchlov - západní část pozdně gotické žebrové klenby rytířského sálu s erbem pánů z Cimburka na středním svorníku
západní část pozdně gotické žebrové klenby rytířského sálu s erbem pánů z Cimburka na středním svorníku

© 2000, 2001 Zany