[HLAVNÍ STRÁNKA]

Buštěhrad
zbytky pozdně gotického, renesančně přestavěného hradu

Poloha: pohlcen zástavbou stejnojmenného města (okr. Kladno)
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 100 m, parkoviště (i bus) 100 m
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  2. Tomáš Durdík, Viktor Sušický: "Zříceniny hradů, tvrzí a zámků - Střední Čechy", nakl. Pankrác, Praha 2000
  3. CD-ROM August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze české", ARGO, Praha 2000
  4. http://www.bustehrad.cz
Datum návštěvy: 28.1. 2001půdorys

současná situace zástavby v areálu hradu

plán hradního areálu v roce 1891 podle J. Mottlaikonografie

zbytky hradu od severu
výřez z kresby J. Vinuzenta, 1803

západní brána krytá baštou a bateriovou věží (kresba z r. 1785)

kresba z roku 1847 z díla A. Sedláčka

západní brána s přilehlou baštou na kresbě z díla A. Sedláčkafotoalbum
zbytky opevnění
polygonální dělostřelecká bašta v severovýchodním nároží

010128-034
pohled od severozápadu

010128-036
pohled od severovýchodu

010128-033
dům č. 161 ("Králičovna") postavený na baště

západní brána mezi domy č. 11 a 13

010128-052
západní hradba s portálem brány a napojením okrouhlé bašty

010128-049
zbytky portálu brány

010128-055
vnitřní líc západní hradby s portálem brány

okrouhlá bašta (dům č. 11)

010128-053
oblouk zdiva bašty s cihlovou nedezdívkou

010128-057
dům č. 11 vestavěný do interiéru bašty

010128-058
východní stěna domu č. 11 snad středověkého původu

010128-061
severní stěna domu č. 11 snad středověkého původu
zbytky paláce

dům č. 25
dům obsahuje zbytky původního pozdně gotického paláce

010128-040
jižní průčelí se zbytky pavlače na krakorcích a portálem

010128-044
gotický portál

010128-045
detail krakorce

dům č. 17 - "Nový palác"
dům má renesanční původ, v severním průčelí obsahoval arkýř, v suterénu dochovány dvě místnosti s hřebínkovou klenbou

010128-029
severvýchodní nároží s krakorcem arkýře

010128-028
detail krakorce

zbytky renesančního paláce

010128-037
dům č. 26
jeho jižní fasáda obsahuje boční fasádu paláce

010128-047
dům č. 151 - zbytek snad původního zdiva v jižní fasádě

010128-056
neurčený portál ve dvoře domu č. 13

© 2001 Pavel 'Zany' Komárek