[HLAVNÍ STRÁNKA]

Čalonice
zbytky gotického hradu či tvrze

Poloha: na okraji Dalešické přehrady 2 km od obce Dalešice (okr. Třebíč)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 2 km (Dalešice)
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Pavel Kouřil: "Opevněné sídlo Čalonice, kat. úz. Dalešice, okres Třebíč" in Archaeologia historica 2, Brno 1977
  3. Miroslav Plaček: "Hrady v povodí Jihlavy a Rokytky", Vlastivědný věstník moravský, 2/1991
Datum návštěvy: 17.11. 2000


Podle výsledků archeologického výzkumu vznikly Čalonice koncem 13. století. V pramenech se poprvé uvádějí až roku 1392 v listině Zikmunda z Myslibořic jako tvrz u stejnojmenné zaniklé osady, ale svým umístěním a velikostí se blíží spíše hradu. Již roku 1417 se hovoří o tvrzišti, tedy zaniklém objektu. Výzkum objevil četné stopy svědčící o násilném zániku objektu, ke kterému nejspíše došlo během markraběcích válek na přelomu 14. a 15. století. Ves při tvrzi zanikla někdy v průběhu druhé poloviny 16. století.
Hrad zaujal výběžek do údolí řeky Jihlavy, od jehož okraje jej odděluje mohutný příkop široký 24 a hluboký 12 metrů. Za ním stojí čelní hradba silná přes 2 metry. Hlavní budovou hradu byla zřejmě čtverhranná obytná věž stojící za čelní hradbou. Další objekt stál v jihovýchodním nároží nad řekou.


půdorys

půdorysný plán

řez areálem hradu
zleva šíjový příkop, čelní hradba, čelní zeď věže
vpravo zbytky paláce

řez šíjovým příkopem a přední částí areáluikonografie

není k dispozicifotoalbum

001117-023
celkový pohled přes šíjový příkop

001117-024
vnější líc čelní hradby

001117-025
šíjový příkop od jihu

001117-026
střep zdiva jižní obvodové hradby

001117-027
detail zbytků jižní obvodové hradby

001117-028
vnitřní líc jihovýchodního nároží paláce

001117-030
vnitřní líc torza jižní obvodové hradby

001117-031
vnější líc západní zdi obytné věže

001117-032
vnitřní líc čelní hradby

001117-033
vnitřní líc západní zdi obytné věže, v pozadí čelní hradba

© 2000, 2001 Zany