[zavřít okno]

Cimburk
půdorys (podle P. Boliny a T. Durdíka)
černě zdivo z poč. 14. stol., blíže nedatované středověké zdivo, šrafovaně zdivo z pol. 15. století
půdorys (podle P. Boliny a T. Durdíka)

© 2001 Zany