Dalečín
(hrad a zámek)

Poloha: na návrší nad tokem Svratky nad obcí Dalečín (okr. Žďár nad Sázavou)
Majitel: ?? Obecní úřad Dalečín ??
Uživatel: ??
Otevřeno: hrad: zřícenina - stále
zámek: slouží potřebám obecního úřadu
Vstupné: žádné
Doprava: bus - 0,5 km (Dalečín), parkoviště (i bus): 200 m
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
Datum návštěvy: 23.8. 2000, 31.12. 2000


Roku 1349 zapsala Klára, vdova po Štěpánovi z Pernštejna svému druhému muži své dědictví bez hradu, roku 1358 v zápise do zemských desek Jimramovi z Pernštejna již hrad figuruje. Někdy mezi těmito roky musel tedy být postaven na návrší nad řekou Svratkou ovál mohutné plášťové hradby, ke které se na západní přikládal výstavný dvoupatrový palác.


půdorys
půdorysný plán
půdorysný plánikonografie
rytina z 19. století
rytina z 19. stoletífotoalbum

23.8. 2000
obvodová hradba a vežovitá brána od jihu
C023-21
obvodová hradba a vežovitá brána od jihu
vežovitá brána od jihovýchodu
C023-28
vežovitá brána od jihovýchodu
vežovitá brána od jihu
C023-22
vežovitá brána od jihu


severozápadní obvodová hradba
C023-23
severozápadní obvodová hradba
jihozápadní obvodová hradba
C023-24
jihozápadní obvodová hradba
torzo obvodové hradby na severovýchodě
C023-26
torzo obvodové hradby na severovýchodě


zbytky interiéru paláce
C023-25
zbytky interiéru paláce
C023-27
zbytky interiéru paláce


31.12. 2000

hrad

001231-045
hradní areál od jihovýchodu

001231-052
vnější líc plášťové hradby

001231-053
detail oken ve 2. patře paláce

001231-047
vnitřní líc plášťové hradby se zbytky interiéru paláce

001231-049
severní část interéru paláce

001231-050
jižní část interéru paláce


001231-056
relikt severozápadní pozdně gotické bašty

001231-058
jihozápadní pozdně gotická bašta

001231-057
detail jihozápadní bašty

zámek

001231-043
erb nad vstupem ve východní fasádě zámku

001231-060
zámek od jihovýchodu

001231-062
východní fasáda

© 2000, 2001 Zany