Dalešice
románsko-gotický klášter přestavěný na renesančně-barokní zámek

Poloha: uprostřed stejnojmenné obce (okr. Třebíč)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: ??
Doprava:
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
Datum návštěvy: 17.11. 2000


Zámek stojí na místě kláštera magdalenitek z počátku 14. století. V polovině 16. století získali klášterní statky do zástavy Kraličtí z Kralic a samotný klášter zanikl kolem roku 1560. Kraličtí jeho budovu v 2. poloviny 16. století upravili na své sídlo. Střídal majitele. Od roku 1724 náležel bývalý klášter Daunům. Ti jej v 2. čtvrtině 18. století přestavěli v barokní zámek (z kláštera zůstala zachována větší část obvodového zdiva), před jehož vstupním průčelím zřídili ještě čestný dvůr. Za dalších rychle se střídajících majitelů se již celkový vzhled zámku příliš nezměnil. Od poloviny 19. století, kdy jej koupili Sinové (podnikatelská a bankéřská rodina řeckého původu) byly zde pouze kanceláře a byty úředníků.
Čtyřkřídlá patrová barokní budova, jižní vstupní průčelí má střední rizalit se štítem, před ním čestný dvůr, uzavřený na východní a západní straně přízemními bočními křídly a na jihu ozdobnou vstupní branou. Bohatá štuková výzdoba.půdorys

půdorysný plánikonografie

není k dispozicifotoalbum

001117-019
vstupní (jižní) průčelí zámku

001117-020
vstupní brána čestného dvora

© 2000, 2001 Zany