[HLAVNÍ STRÁNKA]

Dívčí Hrad
(Maidburg)
renesanční zámek na místě gotického hradu

Poloha: na ostrohu nad říčkou Osoblahou u stejnojmenné obce (okr. Bruntál)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: objekt je pro veřejnost uzavřen
Doprava: bus 500 m, vlak 2 km, parkoviště 200 m
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
Datum návštěvy: 15.4. 2001


Opevněné sídlo bylo postaveno na ostrohu nad říčkou Osoblahou leníky olomouckého biskupa v polovině 13. století, poprvé se výslovně připomíná roku 1267. O jeho tehdejší podobě dnes nevíme téměř nic. Další dějiny probíhaly po další dvě století bez významnějších událostí, které by kronikářům (až na majetkové změny) stály za zaznamenání. Od roku 1460 byly v držení bratří biskupa Tasa z Boskovic. ti zůstali za česko-uherských válek věrni králi Jiřímu a proto byl roku 1474 hrad dobyt vojsky Matyáše Korvína.
Další století zůstaly trosky bez povšimnutí, teprve kolem roku 1573 zahájil na místě starého hradu Hynek Bruntálský z Vrbna stavbu zbrusu nového renesančního sídla.
Zámecký areál je obklopen hradebním okruhem se třemi drobnými podkovovitými baštami, které mohou být pozůstatkem původního hradu. Jižně a východně od této hradby je dochován původní hradní příkop a na těchto dvou stranách byly vystavěny renesanční hospodářské trakty. Na jihu je to patrová vstupní budova obsahující velkou sýpku. V obdobné budově na východě byly stáje a daší provozní místnosti. Téměř čtvercová patrová zámecká budova má v nárožích okrouhlé věže a ze dvou stran je lemována parkánovými zídkami.
Po Bílé hoře byl statek zabaven Sedlnickým z Choltic a roku 1624 jej získal řád německých rytířů. V letech 1768-1918 sloužil jako komenda johanitů. V roce 1945 byl těžce poškozen dělostřelbou a následným požárem. V letech 1962-9 byl rekonstruován pro potřeby Zdravotnických potřeb.


půdorys

půdorysný plánikonografie
není k dispozici


fotoalbum

zámecké budovy

010415-004
zámecká budova od jihu

010415-006 & 007
zámek od jihozápadu

010415-011
severozápadní věž

010415-014
severní fasáda

010415-015
severovýchodní věž

010415-001
vstupní trakt s mostem přes příkop

010415-002
jihovýchodní část dispozice

010415-016
nádvorní průčelí východního traktu

010415-017
celkový pohled od východu

obvodová hradba

010415-003
jihozápadní bašta

010415-005
východní bašta

010415-010
severovýchodní bašta

010415-013
severovýchodní bašta s navazující hradbou

© 2001 Zany