Dolní Kounice

pohled od severu od kláštera Rosa coeli
000902-131
pohled od severu od kláštera Rosa coeli
model
model
000902-146

Poloha: okres Brno - venkov, na kopci nad stejnojmenným městečkem v údolí Jihlavy
Majitel: L. V. P., spol. s r.o.
Uživatel: sdružení Castellum
Adresa: Castellum, Bieblova 8, Brno
telefon:
WWW:
Expozice: vandaly silně zdevastované interiéry původně gotického hradu přestavěného v renesanční zámek
Otevřeno: !!! pro veřejnost otevřeno pouze vyjímečně, při příležitosti kulturních akcí !!!
Doprava: autobus 500 m, vlak 3 km (Moravské Bránice), parkoviště (i bus) 500 m
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Miloš Dempír: "Hrad a zámek Dolní Kounice", Sdružení Castellum, Brno 2000
  3. Tomáš Durdík, Pavel Bolina: "Středověké hrady v Čechách a na Moravě", Argo, Praha 2001
Datum návštěvy: 1. a 2. 9. 2000
půdorys, hmotová rekonstrukce

celkový půdorys areálu
celkový půdorys areálu
jádro ze 14. století zakreslené do celkového půdorysu
jádro ze 14. století zakreslené do celkového půdorysu
půdorys přízemí jádra
půdorys přízemí jádra
hmotová rekonstrukce nejstarší fáze hradu
hmotová rekonstrukce nejstarší fáze hradu
řez jádrem v místě točitého schodiště(pohled k severu)
000902-143
řez jádrem v místě točitého schodiště
(pohled k severu)ikonografie
není k dispozici


fotoalbum
vstupní průčelí
vstupní průčelí v noci
000901-022
pohled v noci
vstupní průčelí
vstupní průčelí

severozápadní nároží s baštou
severozápadní nároží
severozápadní nároží
bašta
000901-023
pohled od západu
bašta v severozápadním nároží - arkýř
000901-065
arkýř bašty
bašta v severozápadním nároží - pohled od jihu
000901-067
pohled od jihu

nádvoří
nádvoří - erbovní vlys Žabků z Limberka nad portálem točitého schodiště
000901-025
erbovní vlys Žabků z Limberka nad portálem točitého schodiště
nádvoří - pohled od jihu
000901-026
pohled od jihu
nádvoří - pohled od severu
000901-063
pohled od severu

bašta v jižním nároží

000901-069

000901-070

interiér
kružbové okno kaple ve východní baště
000901-029
kružbové okno kaple ve východní baště
interiér 1. patra severovýchodního křídla
000901-031
interiér 1. patra severovýchodního křídla
točité schodiště v severním rohu nádvoří
000901-056
točité schodiště v severním rohu nádvoří
malovaný strop v přízemí severozápadního křídla
000901-064
malovaný strop Rytířského sálu v přízemí severozápadního křídla

2. brána a přilehlá budova
budova na západ od 2. brány
000901-073
budova na západ od 2. brány
2. brána
000901-072
2. brána

barbakán
barbakán
barbakán - týl se střeleckou galerií
000901-074
barbakán - týl se střeleckou galerií
barbakán - týl s 1. bránou
000901-075
barbakán - týl s 1. bránou
barbakán - čelo s 1. bránou
000901-077
barbakán - čelo s 1. bránou
barbakán - západní roh
000902-139
barbakán - západní roh
barbakán - erb Dietrichsteinů nad 1. bránou
000902-141
barbakán - erb Dietrichsteinů nad 1. bránoubrána ke klášteru proražená v baště na sever od jádra
000902-136
brána ke klášteru proražená v baště na sever od jádra
interiér bašty na sever od jádra
000902-137
interiér bašty na sever od jádra
zazděná brána v obvodové hradbě předhradí
000902-138
zazděná brána v obvodové hradbě předhradí