Dražice
zřícenina gotického hradu

Poloha: okres Mladá Boleslav, uprostřed obce Dražice
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: vždy (zřícenina)
Prohlídka: samostatně
Vstupné: -
Doprava: autobus 500 m (Dražice), vlak 4 km (Zdětín)
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  2. Dobroslava Menclová: "České hrady", Odeon, Praha 1976
Datum návštěvy: 8.4. 2000

Přehled dějin

Hrad založil kolem roku 1265 Řehník z Dražic. Archeologický průzkum dokládá dvě stavební fáze: Původní raně gotická dispozice zahrnovala štíhlou válcovou věž a dvoutraktový palác v hradbě jádra.
Druhé stavební období spadá do doby pražského biskupa Jana lV. z Dražic. Tento významný církevní hodnostář a také přední státník pověřil francouzské stavitele huti mistra Viléma z Avignonu přestavbou nejen dražického hradu. Nová stavba byla již z cihel, kamene se používalo jen na portály, ostění s bohatými kružbami francouzské provenience, klenební prvky a další kamenické články. Púvodní palác dostal tři podlaží, přibyla čtvercová věž a menší, dvoutraktový palác.
Po roce 1526, kdy si nová vrchnost postavila zámek v Benátkách nad Jizerou, hrad již nebyl obýván a zpustl. Zachovaly se z něj pouze části velkého paláce a lomená okna kaple s bohatou čtyřdílnou kružbou.

Fotogalerie

hmotová rekonstrukce stavu po přestavbě Jana z Dražic
hmotová rekonstrukce stavu po přestavbě Jana z Dražic

celkový pohled od severovýchodu z mostu přes Jizeru
C009-02
celkový pohled od severovýchodu z mostu přes Jizeru

opět severovýchodní nároží jádra se zbytky malého paláce
C009-04
severovýchodní nároží jádra se zbytky malého paláce

severní část východní vnější stěny malého paláce
C009-05
severní část východní vnější stěny malého paláce

jižní část východní vnější stěny malého paláce
C009-06
jižní část východní vnější stěny malého paláce

interiér paláce - celkový pohled od severovýchodu
C009-07
interiér paláce - celkový pohled od severovýchodu

profilované okno ve 2. patře paláce
C009-08
profilované okno ve 2. patře paláce

interiér přízemí paláce
C009-09
interiér přízemí paláce

vnější pohled na palác a věž s kaplí od jihozápadu
C009-10
vnější pohled na palác a věž s kaplí od jihozápadu

interiér paláce a věže s kaplí s otisky žebrové klenby kaple
C009-11
interiér paláce a věže s kaplí s otisky žebrové klenby kaple

přízemí věže od severu
C009-12
přízemí věže od severu

střílna v severní obvodové hradbě
C009-13
střílna v severní obvodové hradbě

obvodová hradba jádra od severu
C009-14
obvodová hradba jádra od severu

pohled na palác a kapli od severu
C009-15
pohled na palác a kapli od severu

detail interéru kaple od severu s profilovanými okny
C009-16
detail interéru kaple od severu s profilovanými okny

interiér přízemí paláce
C009-17
interiér přízemí paláce

novodobá budova v západní části hradu ve vnější stěně obsahuje obvodovou hradbu jádra
C009-18
novodobá budova v západní části hradu ve vnější stěně obsahuje obvodovou hradbu jádra

severozápadní nároží jádra
C009-19
severozápadní nároží jádra

palác a věž od jihu
C009-20
palác a věž od jihu


nákresy podle D. Menclové