[zavřít okno]

001118-079
Dub (Tasov, Tassenberg) - zbytky čelní hradby jádra
zbytky čelní hradby jádra

© 2000, 2001 Zany