Engelsberk
(Sehrad, Sehradice, Tetov)
zbytky gotického hradu

Jiná jména: Sehradice, Sehrad, Tetov
Poloha: okres Zlín, na výběžku Vizovských vrchů nad obcí Horní Lhota
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: vždy (nepatrné zbytky zříceniny)
Prohlídka: samostatně
Vstupné: -
Doprava: autobus 4 km (Horní Lhota)
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Jiří Kohoutek: "Hrady jihovýchodní Moravy", Archa, Zlín 1995
Datum návštěvy: 1.7. 2000

Fotogalerie

předpokládaný vzhled hradu v 15. století
předpokládaný vzhled hradu v 15. století

fragmenty obvodové hradby v jihozápadním nároží jádra
C015-19
fragmenty obvodové hradby v jihozápadním nároží jádra

severozápadní nároží jádra s fragmentem obvodové hradby a suťovým kuželem snad okrouhlé věže
C015-20
severozápadní nároží jádra s fragmentem obvodové hradby a suťovým kuželem snad okrouhlé věže

fragment zdiva severní hradby jádra
C015-21
fragment zdiva severní hradby jádra

příkop a val parkánu na severní straně jádra
C015-22
příkop a val parkánu na severní straně jádra

čelo jádra z předhradí - vlevo suťový kužel (snad okrouhlé) věže
C015-23
čelo jádra z předhradí - vlevo suťový kužel (snad okrouhlé) věže

čelní příkop předhradí - pohled od severu k jihu
C015-24
čelní příkop předhradí - pohled od severu k jihu

pohled z předhradí na sled pěti příkopů a valů chránících vstup
C015-25
pohled z předhradí na sled pěti příkopů a valů chránících vstup