[HLAVNÍ STRÁNKA]

Gutštejn
zřícenina gotického hradu

Poloha: na ostrožně nad potokem Hadovka jižně od dvora Daňkov u Okrouhlého Hradiště (okr. Tachov)
Majitel: Česká republika
Uživatel: Státní památkový ústav v Plzni
Adresa: Prešovská 7, 306 37 Plzeň
telefon: N/A
WWW: http://www.top.cz/pamatky-plz
Doprava: bus 2,5 km (Okrouhlé Hradiště), parkoviště (i bus) 500 m (dvůr Daňkov)
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  2. CD-ROM August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze české", ViGo agency, Praha 2000
Datum návštěvy: 28.9. 2000


Hrad založen na přelomu 13. a 14. století, první nepřímá zmínka o něm je z roku 1316. Dále s s jeho jménem setkáváme v predikátu pánů z Gutštejna, za nichž byl roku 1422 marně obléhán husity. Roku 1427 je poprvé výslovně uváděn. Po zbytek 15. a na počátku 16. století další zprávy o hradu mizí. V letech 1549 a 1566 byl ještě užíván a udržován, minimálně z důvodu rodové tradice. Po polovině 16. století se uvádí jako "zámek pustý".
Hrad byl postaven na nepříliš výhodném staveništi na ostrožně nad potokem Hadovka. Z předhradí za šíjovým příkopem se dodnes dochoval pouze sklípek ve skále. Jádro bylo od předhradí odděleno dalším příkopem. V jeho složitém stavebním vývoji lze vysledovat velký počet stavebních fází a mikrofází. Za vstupním nádvořím, které sloužilo hospodářským účelům se na nejvyšším místě ostrožny tyčí obdélný bergfrit se zaoblenými nárožími. Za ním stálo severní křídlo paláce. Později přibylo při jižní hradbě další křídlo. Z obou dnes zůstaly pouze zbytky obvodových zdí a do skály vytesaný sklep staršího data pod jižním křídlem. Centrální část jádra na jižní straně obíhal široký parkán.půdorys

půdorys celého areálu
půdorys jádra hradu
půdorys přízemí jádra
půdorys 1. patra jádra
půdorys 1. patra jádra

příčný řez bergfritem

příčný řez jádremikonografie

nádvoří od západu

nádvoří od jihozápadu
rytina J. Richtera podle kresby
F.A. Habera (1844)

jádro od východufotoalbum
předhradí

000928-003
skalní sklípek - jediný zbytek předhradí


jádro
celkové pohledy

000928-001
pohled od severu

000928-002
pohled z předhradí (od východu)

000928-024
pohled od jihozápadu z údolí potoka Hadovka

vstupní nádvoří

000928-004
jihovýchodní hradba

000928-006
jižní část se vstupem do parkánu

000928-007
severní obvodová hradba


jižní palác

000928-005
starší východní část se vstupem do sklepení

000928-010
západní část - jihovýchodní nároží

000928-012
západní část - jihozápadní nároží


000928-020
lic vnější hradby
v popředí parkánová hradba

000928-021
budova v jižním parkánu

000928-022
oblé jihozápadní nároží
sklepení

000928-008
vstup do sklepa

000928-016
pohled k západu

000928-018
pohled k východu


severní palác

000928-011
severovýchodní nároží u bergfritu

000928-014
zbytky zdiva v severozápadním nároží


bergfrit

000928-013
vstupní portál s ostěním a vpadlinou padacího mostu

000928-015
interiér

© 2000, Pavel 'Zany' Komárek