[HLAVNÍ STRÁNKA]

Hartenštejn
pozdně gotický hrad, v 16. století zpustlý

Poloha: na výrazném kopci u Bochova (okr. Kralovy Vary)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 3 km (Bochov), parkoviště 1 km (na okraji pole při silnici z Bochova do Toužimi
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  2. Dobroslava Menclová: "České hrady", Odeon, Praha 1976
Datum návštěvy: 30.9. 2000


První zmínka o tomto pozdně gotickém hradu pochází z roku 1473. Jeho stavebníkem byl Jindřich z Plavna. Hrad neměl sloužit jako sídlo ale především jako vojenský opěrný bod. Tomu také odpovídá i jeho vzhled. Pánové z Plavna hrad často zastavovali. Roku 1521 jej získal Jinrřich Mašťovský z Kolovrat. Od té doby se jeho majitelé často střídali a v souvislosti s tím jeho význam klesal. V roce 1554 přestal být obýván a o devatenáct let později je již uváděn jako pustý. Vzápětí byl střídmě obnoven Adamem starším Štensdorfem ze Štensdorfu. Roku 1609 byl připojen k nedaleké Andělské Hoře a poté definitivně zpustnul. V 1. polovině 20. století byl částečně vykopán a jedna z jeho věží nepříliš šťastně dostavěna a zastřešena.

Nevelký téměř čtvercový hrad zaujal vrchol kopce. Severní, jižní a východní stranu zajištovaly protáhlé polookrouhlé bateriové věže umístěné uprostřed hradby. Věže byly vybaveny klíčovými střílnami a klenutými suterény. Zbývající západní stranu zaujala rozsáhlá víceboká část dispozice poblíž brány zajišťovaná drobnou polookrouhlou baštou. V nároží v sousedství jižní bateriové věže stála nepříliš rozsáhlá podsklepená budova. Vodu pro hrad zajišťovala dosud zachovaná studna při vstupu do východní věže. Vykopávkami ve 20. století byl zjištěn i volně stojící objekt v nádvoří. Přístupová cesta byla vedena spirálou okolo návrší a v posledním úseku po koruně valu před příkopem kolem všech tří bateriových věží.
Hartenštejn představuje velmi promyšlený dělostřelecký obranný systém bateriových věží. Posouvá tak do konce 60.-70. let 15. století počátky období stavby nejkvalitnějších pozdně gotických obranných systémů.


půdorys

půdorysný plánikonografie

letecký pohled 13.3.1995

kresba K. Liebscherafotoalbum

000930-121
zbytky zdiva v jihozápadní části

000930-123
západní hradba jihozápadního polygonlního výběžku

000930-125
SZ hradba JZ výběžku se zbytky polookrouhlé bašty

000930-133

jihozápadní budova

000930-120
vnější líc jižní stěny

000930-132
vnitřní líc jižní stěny

000930-122
suterén

severní bateriová věž

000930-124
pohled od západu

000930-126
pohled od severu

000930-127
pohled od východu

000930-129
pohled od jihu

000930-134
horní partie interiéru

000930-135
vnitřní líc vstupního průčelí

000930-136
klíčová střílna

východní bateriová věž

000930-128
vnější profil

000930-130
interiér suterénu

000930-131
detail klíčové střílny

jižní bateriová věž

000930-137
vnější profil

000930-138
vnější profil

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek