[HLAVNÍ STRÁNKA]
Hauenštejn (Horní hrad)
gotický hrad přest. na renesančně-barokně-klasicistně-neogotický zámek

Poloha: na výběžku skalnatého ostrohu nad soutokem dvou potoků u obce Krásný Les - Ostrov
Majitel: Pavel Palacký
Uživatel: probíhá rekonstrukce
Adresa: Čestlická 1, 100 00 Praha 10, Strašnice
telefon: telefon, fax: 274 783 055, 777 028 820
WWW: http://sweb.cz/hornihrad/
hornihrad@seznam.cz
Otevřeno: objekt pro veřejnost uzavřen, nedostatečně zajištěn proti neoprávněnému vniknutí
Doprava: bus 2 km (Horní Hrad), parkoviště 200 m
Prameny:
  1. "Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice", Státní ústav památkové péče, Praha 1999
  2. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  3. Pavel Vlček: "Encyklopedie českých zámků", Libri, Praha 1997
Datum návštěvy: 1.10. 2000


Hrad na výběžku skalnatého ostrohu nad soutokem dvou potoků byl postaven patrně králem Václavem II. někdy na konci 13. století. Od roku 1320 se často střídal v držení lenních majitelů. Roku 1470 jej získali Satanéřové z Drahovic, kteří roku 1497 dosáhli jeho propuštění z královského manství. V roce 1528 ho koupili Šlikové, kterým byl pro účast ve stavovském odboji roku 1547 zkonfiskován a navrácen jim byl až roku 1574. Šlikové přestavěli hrad na renesanční zámek. Roku 1663 jej od nich obnovený po požáru koupil Julius Jindřich kníže Sachsen-Lauenburg a připojil ho k Ostrohu nad Ohří. Od roku 1690 patřil bádenským markrabatům a po jejich vymření roku 1782 přešel na královskou komoru. Ta jej roku 1836 prodala Gabriele Buquoy-Longueval. Hraběnka Gabriela přistoupila v letech 1840-50 k rozsáhlé rekonstrukci, při které získal původní gotický hrad moderní podobu. Dnešní vzhled však pochází zejména z novogotické přestavby provedené podle návrhu profesora Bernarda Gruebera (mimo jiné přestavby Blatné, Orlíku nad Vltavou a Sychrova) pro Ferdinanda Buquoy-Longueval.
Staveniště pro hrad bylo vybráno velmi neobvykle a nevýhodně - sousedí bezprostředně s výrazně vyšším vrchem, na kterém dnes stojí pseudogotická kaplička. Stavitelé hradu nemohli nechat takovéto strategické místo bez povšimnutí, a zcela jistě muselo být zapojeno do obrany hradu. Vlastní hrad byl dvojdílný. Středověké předhradí bylo zcela překryto pozdějšími zámeckými budovami. Ze zástavby jádra se kromě bergfritu dochovala pouze obvodová zeď tvořící dnešní terasu.
půdorys

není k dispoziciikonografie

jádro hradu na rytině z poloviny 19. století

kresba hradu z díla A. Sedláčka

kresba K. Liebschera
stav po poslední přestavbě

rytina kolem roku 1800

nádvoří roku 1972fotoalbum

bergfrit a zbytky hradu

001001-018
bergfrit a nádvoří zámku od severu

001001-020
bergfrit od severu

001001-026
bergfrit od paty

001001-029
bergfrit od západu

001001-031
interiér bergfritu se schodištěm

001001-030
terasa v místě gotického paláce

sklepy pod východním křídlem nádvoří

001001-021

001001-022

001001-023

001001-027

zbytky pseudogotických budov

001001-019
severní průčelí východního křídla nádvoří

001001-024
zdevastované interiéry neogotických budov

001001-025
zdevastovaný interiér východního křídla nádvoří

001001-034
vřetenové schodiště v severovýchodním nároží

východní (vstupní) průčelí)

001001-017
vstupní trakt

001001-028
neogotická oranžerie či zimní zahrada

001001-032
kružbové neogotické okno v oranžerii

001001-033
vstupní průčelí
pohled k severu

001001-035
vstupní průčelí
pohled k jihu

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek