[zavřít okno]

000929-018
Hazlov - zbytky zdiva v jihozápadním nároží
zbytky zdiva v jihozápadním nároží

© 2000, Pavel 'Zany' Komárek