[zavřít okno]

C014-28
Helfštýn - 2. brána - průjezd s portály a vpadlinami pro padací most a lávku pro pěší
nad bránou reliéf pernštejnské erbovní pověsti
2. brána - průjezd s portály a vpadlinami pro padací most a lávku pro pěší