[zavřít okno]

Holoubek - půdorys jádra hradu
černě dochované zdivo, šrafovaně zjištěný průběh zdiva
přerušované šrafování odhadovaný průběh zdiva
půdorys jádra hradu

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek