[HLAVNÍ STRÁNKA]

Jánský vrch
(Javorník, Johannisberg)
gotický hrad, přestavěn renesančně a barokně

Poloha: na ostrožně nad městem Javorník (okr. Jeseník)
Majitel: ČR
Uživatel: Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku
Adresa: Javorník u Jeseníku, 790 70
telefon: 0645/440286 (i fax)
WWW: http://www.zamek.8m.com
e-mail: zamek@email.cz
Expozice: 1. trasa: reprezentační místnosti vratislavských biskupů s mobiliářem převážně z 19. století
2. trasa: hospodářské zázemí (kuchyně, kaple, byt služebnictva ...)
Otevřeno: duben, říjen: So, Ne 9-16
květen-srpen: Út-Ne 8-17
září: Út-Ne 8-16
Prohlídka: 1. trasa: 50 min.
2. trasa: 30 min.
Vstupné: oba okruhy: dospělí 50,- Kč, děti, důchodci 25,- Kč
2. okruh: dospělí 15,- Kč, děti, důchodci 5,- Kč
foto 30,- Kč, video 60,- Kč
Doprava: vlak a bus 1,5 km (Javorník), parkoviště (i bus) 200 m (náměstí)
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Pavel Kouřil, Dalibor Prix, Martin Wihoda: "Hrady českého Slezska", Arch. ústav AV ČR, Brno 2000
  3. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vl. nákladem, Plzeň 2000
Datum návštěvy: 14.4. 2001


Na strategické ostrožně nad osadou Javorník bylo postaven stejnojmenný hrad někdy v druhé polovině 13. století. V písemných pramenech se poprvé objevuje roku 1307, kdy je zmiňován jako majetek svídnických knížat. Od zbytku ostrožny jej odděloval dodnes patrný ve skále vylámaný mohutný příkop, který obíhal hrad i z východní strany. Za příkopem se v čele hradní dispozice tyčila mohutná okrouhlá věž mezi níž a oblým čelem paláce se nacházela původní vstupní brána přístupná po mostě přes příkop. Za palácem uzavírala obdelník horního hradu příčná hradba, ve které byl proražen vstup do dolního hradu. Dolní hrad, ve kterém bylo soustředěno hospodářské zázemí, měl protáhlý vejčitý tvar ukončený mohutnou oblou baštou. Obranu západní strany postrádající příkop zajišťovaly dvě obdélné věžice opatřené ochozy vysunutými na krakorcích.
Roku 1348 jej získalo hrad vratislavské biskupství, v jehož vlastnictví zůstal až do poloviny 20. století. V průběhu husitských válek byl hrad značně poškozen v průběhu vlastních bojových akcím, když byl roku 1429 hrad vypálen husity. Ještě více ale utrpěl, když jej pobořilo samotné biskupství, aby znemožnilo jeho vojenské využití husity. Poškozný hrad byl na přelomu 15. a 16. století obnoven a přestavěn. Východní příkop nahradil parkán, kterým také vedla nová přístupová cesta. Na východní straně dolního hradu přibyla nová branská budova na půdorysu L, kterou se příchozí dostal do jádra hradu. V průběhu této přestavby dokončené roku 1509 byl také změněn název hradu na počest patrona biskupství Jana Křtitele na Jánský vrch.
V průběhu dalších let byl hrad dále přestavován v pohodlnou rezidenci. Do dnešní podoby byl hrad přestavěn za biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche (1716 - 1795) a jeho nástupce Josefa Krystian Hohenlohe Waldenburg-Bartenstein. Před čelo hradu do příkopu byla předsazena dvoupatrová přístavba, která pohltila bergfrit i čelo původního paláce. Bergfrit samotný byl snesen na úroveň okolní zástavby. Mezi palácem a pozdně gotickou branskou budovou byl přistavěn klasicistní trakt s reprezentačním schodištěm. Posledním výrazným zásahem byla přestavba oblé severní bašty na pseudogotickou zámeckou kapli.půdorys

půdorysný plán

pokus o rekonstrukci stavu poč. 16. stoletíikonografie

veduta zámku z 1. pol. 18. století (F.B. Wernher)fotoalbum

010414-068
pohled z náměstí

010414-103
pohled od jihozápadu

východní strana

010414-071
východní bok z teras pod zámkem

010414-073
pohled od jihovýchodu

010414-076
jihovýchodní nároží původního paláce

010414-077
klasicistní trakt se schodištěm

010414-078
východní bok gotického paláce

010414-108
čelo gotického paláce

010414-079
pamětní deska biskupa Jana Thurza zasazená u paty paláce

západní strana s věžicemi

010414-096
obvodová hradba mezi bergfritem a jižní věžicí

010414-100
věžice od jihozápadu

010414-088
věžice od severozápadu

severní věžice

010414-086
pohled od severozápadu

010414-087
horní část s konzolami po ochozu

010414-089
pohled od jihozápadu

jižní věžice

010414-092
pohled od severozápadu

010414-094
pohled od jihozápadu

010414-090
na krakorcích vysunutý ochoz

010414-093
detail ochozu

bergfrit

010414-095
pohled od severozápadu

010414-097
pohled od jihozápadu

severní strana s kaplí

010414-081
pohled od severovýchodu

010414-082
zdivo kaple, původně gotické bašty

010414-085
pohled od severu

čelo

010414-105
pohled od jihozápadu

010414-107
klasicistní přístavba

010414-110
pohled od jihovýchodu

terasa v bývalém parkánu

010414-070
pohled od východu

010414-074
erb neurčeného vratislavského biskupa v průčelí jižní hospodářské budovy

010414-075
čtvercový altán na východě terasy

010414-080
pohled od severu

010414-083
čtvercový altán na severu terasy se zbytky parkánové hradby

010414-084
zbytky parkánové hradby pod severním altánem

© 2001 Zany