[HLAVNÍ STRÁNKA]

Jeseník
gotická vodní tvrz barokně přestavěná

Poloha: uprostřed stejnojmenného okresního města
Majitel: ČR - Lesy České republiky
Uživatel: Vlastivědné muzeum Jesenicka
Adresa: Zámecké náměstí 1, Jeseník, 79001
telefon: 0645/401070
WWW: N/A
Expozice: historie, kamenictví, lázeňství, geologie a zoologie Jesenicka
Otevřeno: leden - duben: Út-So 8-15.30
květen, červen, září: Út-Pá 9-16.30, So 8-15.30
červenec, srpen: Út-Pá 9-16.30, So 8-15.30, Ne 12-17
říjen-prosinec: Út-So 8-15.30
Prohlídka: samostatně nebo s průvodcem 30 minut, max. 40 osob
Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč
Doprava: vlak 1 km, bus 500 m, parkoviště 200 m
Prameny:
  1. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vl. nákladem, Plzeň 2000
  2. Vítězslav Zeman: "Vodní tvrz v Jeseníku", Vlastivědné zajímavosti č. 136, říjen 1975
  3. http://www.info-jesenik.cz/cz/historie/tvrz.htm
Datum návštěvy: 14.4. 2001

Původní věžovitá tvrz postavená bez zeměpanského svolení v 2. polovině 13. století, byla ještě z velké části dřevěná. Od svého založení až do roku 1945 byla v majetku vratislavských biskupů. V letech 1284-90 bylo Jesenicko obsazeno vratislavským knížetem Jindřichem IV., který se snažil posílit obranyschopnost stavbou nových a posilováním starších opevněných objektů. Tak došlo i na Jeseník, kde byla postavena čtverhranná věžovitá stavba o rozměrech 15x17m , která tvořila hlavní obranou a obytnou budovu.
Církevní vrchnost zpočátku reprezentovali půrkrabí, brzy však byla tvrz i s městečkem udělována lénem věrným služebníkům biskupů. Roku 1378 je dostali lénem Mušínové, rod pocházející z Míšně, za nichž byla tvrz výrazně přestavěna. Obytná věž byla zbořena, terén zvýšen do dnešní úrovně a proti vstupu bylo postaveno dnešní jižní křídlo. Východní a západní křídlo jsou dílem pozdějších přestaveb. Na vstupní straně je neobvykle asi 1,5 metrů před původní bránu předsazena mladší branská věž.
Zástavní držitelé se v 15. a 16. století často střídali až se roku 1547 tvrz stala opět osobním majetkem vratislavských biskupů. Boje třicetileté války ani neúspěšná švédská obléhací epizoda na tvrzi ani na městě nezanechaly škody, o to se však postaral ničivý požár roku 1727. Poškozená tvrz byla přestavěna v pohodlnou rezidenci. V březnu 1741 byl přímo na tvrzi zatčen pruskými vojáky tehdejší vratislavský biskup kardinál Sinzendorf. V pozdějších letech význam stavby upadal, rezidenční funkce ustoupila do pozadí a Jeseník byl využíván jako středisko správy okolních biskupských majetků.
Už v roce 1935 jako předzvěst současného využití byly dvě místnosti vyhraženy pro potřeby jesenického městského muzea. V roce 1946 byl pro okresní vlastivědné muzeum uvolněn celý objekt.fotoalbum

010414-002
pohled od severovýchodu

010414-006
okružní příkop s mostem a bránou od východu

010414-007
vstupní (severní) průčelí

010414-008
opěrný pilíř v severovýchodním nároží

010414-015
pohled od severozápadu

010414-016
okružní příkop s mostem a bránou od západu

010414-017
západní fasáda

010414-018
jihozápadní nároží

010414-009
pamětní deska hudebního skladatele Karla Ditters von Dittersdorf

010414-010
náhrobní deska biskupa Jana Sitsche (+1604)

010414-011
nádvorní fasáda jižního křídla

010414-012
přezděný vstupní portál do nádvoří

© 2001 Zany