[HLAVNÍ STRÁNKA]

Kadaň

Poloha: na kraji stejnojmenného města nad řekou Ohří
Majitel: město Kadaň
Uživatel: ??
Otevřeno: ?? rekonstrukce ??
Doprava: vlak 500 m, bus 500, parkoviště (i bus) 200 m
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Hrady kastelového typu ve střední Evropě"
  2. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
Datum návštěvy: 1.10. 2000


Kadaňský hrad patří mezi naše nejlépe zachované městské hrady. Současně s městem jej založil Přemysl Otakar II. před rokem 1261, k roku 1277 se připomíná první purkrabí. Již od počátku 14. století se (jak bylo u královských městských hradů časté) začaly projevovat rozpory mezi hradem a městem, které přetrvaly až do konce 16. století. Za husitských válek bylo město i hrad vážně poškozeny, zejména při vpádu míšeňského vojska roku 1421. V 80. letech 15. století opevňoval hrad Jan z Lobkovic. Již roku 1498 hrad vyhořel a teprve roku 1504 začal být opravován. Po roce 1534 je další osud hradu spojen se Šliky, ne však na příliš dlouho. Už roku 1595 byly stejně jako u dalších městských hradů (např. Loket, Písek...) úspěšně završeny snahy města o získání hradu do svého vlastnictví. Tím byl zahájen nezadržitelný úpadek hradu. V letech 1750-55 byla zchátralá budova necitlivě přestavěna na kasárna, roku 1811 byl objekt silně poškozen požárem. Následné opravy v letech 1816-18 byly pouze úsporné. Teprve v posledních letech byly zahájeny intenzivní rekonstrukční práce.

Bez nutnosti podřídit se konfiguraci terénu má kadaňský hrad témeř pravidelný čtvercový půdorys. Prvotní stavební záměr byl realizován ve tčřech následných fázích. V první byla postavena obvodová hradba s čtverhrannou věží v každém nároží, z nichž se nejlépe dochovala severovýchodní, v rámci současných úprav dostavěna a zastřešena. Severozápadní věž dalšími přestavbami téměř zanikla - již v pozdní gotice byla snížena a stala se součástí zcela přestavěného čelního křídla. Jihozápadní věž byla také snížena a včetně interiéru splynula se sousedícími křídly. Jihovýchodní věž odkryl teprve archeologický průzkum. V první fázi vzniklo i jižní křídlo ve svahu nad řekou. Jeho podoba byla zcela setřena pozdějšími přestavbami, pouze z dochovaných sklepů se dá usuzovat z nově odkrytých sklepů.
Brána do hradu byla prolomena téměř ve středu severní strany. Její portál nebyl lemován vpadlinou pro padací most, což dokládá, že již od počátku byl hrad obehnán parkánem, jehož hradba se zčásti dochovala na severní a východní straně.
V druhé fázi vznikla obě zbývající křídla - severní a západní. Severní zcela zaniklo a bylo odhaleno až archeologickým výzkumem. Ze západního křídla stojí prakticky pouze vnější zeď. Dokladem 3. fáze je výzkumem zjištěné zdivo ve vzdálenosti 3 metry rovnoběžně s nádvorní stěnou západního křídla. S největší pravděpodobností jde o základy arkádového ochozu, který umožňoval spojení prostor v patře.
POzdně gotickou šlikovskou přestavbu provedli sasky orientovaní mistři. Zmizely při ní obě západní věže a do parkánu na vstupní straně přibylo stavení vstupní brány. Paláce byly nově zaklenuty a jižní křídlo dostalo rozměrný arkýř.


půdorys

půdorys přízemí (stav r. 1975)

raně gotické části hradu v úrovni přízemí

2. suterén

hmotová rekonstrukce


ikonografie

pohled od jihozápadu
kresba K. Liebschera

radniční věž, v pozadí Svatá brána
kresba K. Liebschera

výřez z rytiny Jana Willenberga (1602)

olejomalba - hrad před tereziánskou přestavbou


fotoalbum

hrad

001001-061
vstupní brána

001001-063
portál brány s vpadlinou padacího mostu

001001-062
severovýchodní křídlo s věží v pozadí

001001-068
zbytky jihovýchodní věže

001001-069
městský erb nad portálem brány

001001-071
západní průčelí

001001-072
jihozápadní nároží

001001-073
snížená jihozápadní věž

001001-074
jižní průčelí

001001-075
kružbová okna odkrytá arch. výzkumem

001001-076
jižní průčelí

001001-078
celkový pohled od jihovýchodu

město a městské opevnění

001001-058
Svatá brána od západu

001001-059
radnice s hodinovou věží

001001-060
dům na náměstí s podloubím a arkýřem

001001-077
parkánová hradba a bašta na východ od hradu

001001-064
parkán u východního čela hradu

001001-065
parkánová a hlavní hradba s baštami

001001-066
pohled z parkanové bašty k východu

001001-067
parkánová a hlavní hradba, v pozadí hrad

001001-070
bašta západně od hradu

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek