[HLAVNÍ STRÁNKA]

Kaltenštejn
zřícenina gotického hradu

Poloha: na osamělém nevysokém kopci nad údolím Černého potoka východně od obce Černá Voda (okr. Jeseník)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 2 km (Černá Voda), vlak 4 km (Žulová), parkoviště 1 km
Prameny:
  1. Pavel Kouřil, Dalibor Prix, Martin Wihoda: "Hrady českého Slezska", Arch. ústav AV ČR, Brno 2000
  2. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
Datum návštěvy: 14.4. 2001


První hodnověrná zmínka o Kaltenštejně pochází z roku 1295. Toho roku jej vykoupil Bolek I. Svídnický od odpůrců vratislavského biskupa, kteří jej nejspíše krátce před tím vystavěli. Vzápětí byl hrad navrácen do biskupských rukou. V té představoval jednoduchou bergfritovou dispozici, za okrouhlým bergfritem na nejvyšším místě kopce stál dvoudílný palác a celek byl obklopen obvodovou hradbou se vstupní bránou. Snad již v této fázi měl hrad na severozápadě dvoudílné odstupňované předhradí.
V následujících letech byl hrad často zastavován, aby se vždy po určíté době vrátil do biskupských rukou. Z období husitských válek nemáme o hradě zprávy, zdá se však, že na rozdíl od jiných míst nepadl husitům do rukou. Zato v roce 1441 se jej zmocnil dobrodruh Zikmund Rachna, který dokonce unesl dceru královského hejtmana Půty z Častolovic. Biskupské oddíly hrad oblehly a dobyly. Zikmund byl zajat a přímo na hradě umučen. Poškozený hrad byl sice opraven, ale v dalších letech ztrácel na významu, až byl někdy po roce 1505 pobořen, snad v souvislosti s přestavbou nedalekého Jánskéhu vrchu. Při demolici byl intenzivně použit střelný prach, který má na svědomí roztržení bergfritu a následné rozmetání velkých kusů zdiva po celém areálu hradu. V době svého zániku se Kaltenštejn příliš nelišil od již popsaného stavu, změny se týkaly především předhradí, které bylo obklopeno novým pásem hradeb s branskou budovou a nevelkou čtverhrannou baštou v její blízkosti.půdorys


ikonografie

půdorysné zaměření

rekonstrukce stavu ve 13. století

rekonstrukce stavu ve 15. století

řezy bergfritemfotoalbum

jádro

010414-220
střep obvodové hradby na severovýchodě jádra

bergfrit

010414-190
pohled od jihozápadu

010414-193
pohled od paláce

010414-218
pohled od 3. brány
(SZ)

010414-219
pohled od severovýchodu

010414-194
síla zdiva (cca 4 m)

010414-196
vstupní chodba na severovýchodě

010414-197
část vnějšího portálu vstupní chodby

010414-198
část vnitřního portálu vstupní chodby

010414-200
detail vnějšího portálu

010414-199
dno šachty s výklenkem

010414-203
klenutá komora v suterénu

palác

010414-204
kout místnosti paláce

010414-205
klenba severní místnosti jižního traktu

010414-206
dělící příčka mezi trakty

010414-209
klenba jižní místnosti jižního traktu

010414-210
dělící příčka mezi trakty
(pohled od jihu)

010414-211
vnitřní líc severní zdi severního traktu

010414-212
interiér severního traktu

010414-216
výklenek v suterénu jižního traktu


předhradí
hradba mezi 1. a 2. předhradím

010414-186
pohled od západu

010414-188
pohled od východu

010414-235
síla zdiva

3. brána

010414-222
pohled od jihovýchodu

010414-223
zbytek ostění od severozápadu

010414-224
zbytek ostění od jihozápadu

010414-225
severozápadní nároží

010414-226
pohled od západu

010414-227
pohled od severu

parkánová hradba

010414-184
čtverhranná bašta od jihu

010414-185
čtverhranná bašta od západu

010414-237
ústupek parkánu s 1. bránou

010414-232
vnější líc hradby na západě parkánu

010414-238
vnější líc hradby východně od 1. brány

010414-214
vnitřní líc východního oblouku parkánové hradby

010414-215
detail východního oblouku parkánové hradby

010414-229
vnější líc parkánové hradby pod 3. bránou

1. brána

010414-180
čelní pohled

010414-182
severní stěna průjezdu

010414-183
jižní stěna průjezdu

010414-234
interiér od západu

010414-236
zbytky dlažby

rozmetané bloky zdiva

010414-191
v západním parkánu

010414-221
severně od bergfritu

010414-231
v severním parkánu

010414-233
v západním parkánu

© 2001 Zany