[ZPĚT]

001016-043
Karlštejn - palác
severní průčelí se schodišťovým přístavkem
palác - severní průčelí se schodišťovým přístavkem

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek