[ZPĚT]

001017-057
Karlštejn - kaple sv. Kříže
okenní výklenek evangelní strany presbyteria - apokalyptický Bůh Trojjediný
kaple sv. Kříže - okenní výklenek evangelní strany presbyteria - apokalyptický Bůh Trojjediný

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek