[ZPĚT]

001016-045
Karlštejn - 2. patro paláce - světnice císaře Karla
erby Moravy a Lucemburska v okenní špaletě
2. patro paláce - světnice císaře Karla - erby Moravy a Lucemburska v okenní špaletě

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek