[ZPĚT]

001016-062
Karlštejn - 2. patro paláce
světnice císaře Karla - antické heslo v okenní špaletě
(Senatus PopulusQue Romanus - Senát a lid římský)
2. patro paláce - světnice císaře Karla - antické heslo v okenní špaletě

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek