[ZPĚT]

001017-017
Karlštejn - kostel P. Marie
ostatkové scény - císař přebírá svatou houbu Páně
v osobě dárce se prameny různí
uvádějí se mantovský vévoda Ludvík Gonzaga,
Petr I. de Lusignan, král kyperský a jeruzalémský
nebo Ludvík I., Uherský
kostel P. Marie - ostatkové scény - císař přebírá svatou houbu Páně

© 2000, 2001 Pavel 'Zany' Komárek