Kozlov (okr. Třebíč)
zbytky gotického hradu

Poloha: na obtížně přístupné skalnaté šíji u Kozlan (okr. Třebíč)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = volný vstup
Doprava: bus 1 km (Kozlany), parkoviště 1 km
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Pavel Kouřil: "Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě", Archaeologia historica 3, 1977
Datum návštěvy: 18.11. 2000půdorys

situace zbytků hradu

vrstevnicový plán okolí hradu před napuštěním Dalešické přehradyikonografie

není k dispozicifotoalbum

001118-115
areál hradu od východu

001118-135
odvrácený (východní) svah dělící šíje

001118-132
střední část hradního areálu

001118-134
západní část hradního areálu

zbytky obytné věže

001118-116
vnější líc jihovýchodního nároží

001118-119
dělící příčka v interiéru
pohled od jihu

001118-121
dělící příčka v interiéru
pohled od severovýchodu

001118-131
vnější líc západní stěny

© 2000, 2001 Zany