[HLAVNÍ STRÁNKA]

Královice - tvrz
gotická renesančně přestavěná tvrz

Poloha: na ostrožně nad stejnojmennou obcí (okr. Praha 10)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: věž uzavřena, klíče v sousedním domě, lze dohodnout otevření
Prameny:
  1. CD-ROM August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze české", ViGo agency, Praha 2000
  2. kol.: "Encyklopedie českých tvrzí", díl I. K-R, ARGO, Praha 2000
Datum návštěvy: 1.11. 2000


Roku 1207 zmiňují listiny Sudslava a Sudu z Královic. Roku 1388 prodal Pešík z Komárova tvrz Jakubovi ze Sušice a jeho sestrám, v dalších letech tvrz často střídala majitele, až ji od druhé poloviny 15. století do roku 1560 držela rodina Pechanců z Královic. Tehdy jej koupil Mikuláš Skalský z Dubu, po jehož smrti se majitelé opět střídali. Roku 1623 byla zkonfiskována Janu Jindřichu Roznhajnovi z Janovic. Nový majitel Karel z Liechtensteina připojil tvrz k Uhříněvsi.
Z tvrze se dochovala mohutná třípatrova obytná věž. Třetí patro vysazené na krakorcích je dílem renesanční přestavby. Z té se na průčelích dochovaly renesanční sgrafitové omítky.


půdorys

půdorys podlaží věže

rekonstrukce renesančního průčelí věžeikonografie

rytina podle kresby F. A. Hebera (1846)fotoalbum

001101-055
vstupní průčelí

001101-056
renesanční 3. patro

001101-058
východní nároží

001101-059
vstup do jižní klenuté místnosti 1. patra

001101-063
jižní kout jižní místnosti 2. patra

001101-067
schodiště v severním koutě

001101-068
interiér 3. renesančního patra

© 2000, 2001 Zany