Křídlo
zříceniny gotického hradu

Poloha: okres Kroměříž, na východním ostrohu vrcholového hřbetu Barvínek na katastru obce Brusné
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: volný vstup
Prohlídka: samostatně
Doprava: autobus 2,5 km (Brusné), vlak 6 km (Hlinsko pod Hostýnem)
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Jiří Kohoutek: "Hrady jihovýchodní Moravy", Archa, Zlín 1995
Datum návštěvy: 2.7. 2000přehled dějin
Hrad doložen rokem 1356, kdy jej Vlk z Dobrotic postoupil pánům z Kunštátu. Dále jej vlastnili na přelomu 14. a 15. století páni z Cimburka, v polovině 15. století páni z Bořitova. Zanikl zřejmě v době uherských vpádů na Moravu v 70. letech 15. století. V roce 1481 byl již pustý.


popis
Hrad byl typem hradu s plášťovou zdí. Zachována část obvodové hradby, základy paláce, místo vstupní brány. Část dnes patrného zdiva byla odkryta při výkopech v 30. letech 20. století.


půdorys
Křídlo - terenní náčrt
terenní náčrt
podle M. Plačka

podle
J. Kohoutka
Křídlo - rekonstrukce hradu v 15. století
rekonstrukce podoby hradu v 15. století
(podle J. Kohoutka)ikonografie

není k dispozicifotoalbum

jádro
skalnatá kupa s pozůstatky jádra (pohled z předhradí)
C019-01
pohled z předhradí
zbytky zdiva v jihovýchodní části jádra
C019-06
zbytky zdiva v jihovýchodní části jádra
zbytky zdiva na severovýchodním svahu pahorku jádra
C019-11
zbytky zdiva na severovýchodním svahu pahorku jádra

jihozápadní nároží věžovité stavby přihrádku
jihozápadní nároží věžovité stavby přihrádku (pohled z předhradí)
C019-05
pohled z předhradí
jihozápadní nároží věžovité stavby přihrádku (pohled z jádra)
C019-09
pohled z jádra


předhradí
vstup do předhradí
C019-00
vstup od severu
zbytky západní hradby předhradí
C019-03
zbytky západní hradby

okrouhlá věž
interiér okrouhlé věže předhradí (považována za studniční)
C019-02
interiér okrouhlé věže předhradí (považována za studniční)
interiér okrouhlé věže předhradí
C019-04
interiér okrouhlé věže předhradí
okrouhlá věž předhradí - pohled z jádra
C019-08
okrouhlá věž předhradí - pohled z jádra

zbytky opevnění
zbytky valového opevnění jihovýchodně od jádra
C019-07
zbytky valového opevnění jihovýchodně od jádra
západní obvodová hradba předhradí (v popředí zbytky okrouhlé věže)
C019-10
západní obvodová hradba od JZ
(v popředí zbytky věže)
východní obvodová hradba předhrad
C019-12
východní obvodová hradba od JZ
plocha předhradí (pohled z jádra)
C019-13
plocha předhradí (pohled z jádra)
výrazná prohlubeň v předhradí (snad cisterna na dešťovou vodu)
C019-14
výrazná prohlubeň v předhradí (snad cisterna na dešťovou vodu)
zbytky zdiva bašty? v severozápadní části předhradí
C019-15
zbytky zdiva bašty? v severozápadní části předhradí

© 2000-2002 Zany