[HLAVNÍ STRÁNKA]

Nový hrad u Kunratic
zřícenina gotického hradu

Poloha: na ostrožně obléhané Kunratickým potokem severně od Kunratic (Praha 4)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina => vstup volný
Doprava: MHD Praha:
zastávka Zelené domky ze stanice Kačerov: - linka č. 114
ze stanice Budějovická: zastávka Zelené domky - linky č. 332
dále cca 500 m po
Prameny:
  1. August Sedláček: "Hrady, zámky a tvrze království Českého", sv. XV "Kouřimsko, Vltavsko a jihozápadní Boleslavsko", Praha 1927
  2. Dobroslava Menclová: "České hrady", Odeon, Praha 1976
  3. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  4. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - Dodatky", Libri, Praha 2002
Datum návštěvy: 1.11. 2000

půdorys

podle A. Sedláčka

podle D. Menclové

podle T. Durdíka

půdorys obléhacího hradu z r. 1420-21ikonografie

palác na kresbě J. Bubeníčka v knize A. Sedláčka

litografie A. Pucherny podle kresby E. Herolda

suterén paláce po skončení acheol. výzkumu r. 1929fotoalbum

001101-022
šíjový příkop - pohled z jádra

001101-023
čelo jádra přes šíjový příkop

palác

001101-005
jihovýchodní nároží

001101-006
zbytky širokého schodiště do suterénu

001101-008
zbytky vstupu do suterénu v jihovýchodním nároží

001101-014
interiér od západu

001101-018
interiér od východu

001101-019
interiér severovýchodního nároží

001101-020
vnitřní líc východni stěny

001101-021
kapsy po stropnich trámech

2. brána

001101-009
vlčí jáma padacího mostu

001101-010
západní bok vyzděného příkopu

001101-011
východní bok vyzděného příkopu

001101-013
vlčí jáma a vyzděný příkop

zbytky zdiva jádra

001101-015

001101-016

001101-017

zbytky obléhacího tábora

001101-024
příkop a val proti hradu
severní část

001101-025
příkop a val proti hradu
jižní část

001101-026
reliefní zbytky zemnic oblehatelů

001101-027
reliefní zbytky zemnic oblehatelů

001101-028
vnější val a příkop


© 2000-2002 Zany