Nový hrad u Kunratic
půdorys obléhacího hradu z r. 1420-21
1 - vnější opevnění tábora; 2 - plocha tábora se zemnicemi obléhatelů;
3 - opevnění proti hradu; 4 - přibližovací zákop; 5 - hrad
půdorys obléhacího hradu z r. 1420-21

© 2001 Zany