[INDEX]

Kutná Hora
areál městské památkové rezervace zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

Prameny:
  1. Eva Matějková: "Kutná Hora", St. nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1962
  2. "Země Koruny české - Průvodce městem Kutná Hora", Orbis, Praha 1996
  3. "Kutná Hora. Lesk a stíny stříbrného města", Orbis, Praha 1996
  4. Dobroslava Menclová: "České hrady", Odeon, Praha 1976
  5. Emanuel Poche a kol.: "Umělecké památky Čech 2. K - O", Praha : Academia, 1979
Datum návštěvy: 9.2. 2001
půdorys
ikonografie

pohled od jihu - veduta z roku 1675

pohled od jihu - veduta z poč. 17. století

rytina Jana Willenberka z poč. 17. století

chrám sv. Barbory a jezuitská kolej od jihufotoalbum

010209-101
kostel sv. Jakuba a Vlašský dvůr z terasy u sv. Barbory

010209-102
Vlašský dvůr z terasy u sv. Barbory

jezuitská kolej
barokní stavba na půdorysu písmene F (podle monogramu Ferdinanda II.) mezi chrámem sv. Barbory a Hrádkem. Kolej projektoval Domenico Orsi a v závěrečné fázi realizoval Kilián Ignác Dienzenhofer. Cesta před jejím východním průčelím je na hraně svahu opatřena balustrádou vyzdobenou barokními sochami Františka Bauguta, Ty vznikaly ve stejné době jako sochy na Karlově mostě v Praze, díky tomu si cesta vysloužila přezdívku "jezuitský most".

pohled od jihozápadu spolu s chrámem sv. Barbory
(letecká fotografie E. Vasiliaka)


010209-078
východní průčelí z parku pod Vlašským dvorem

010209-099
'jezuitský most'

010209-100
severní rohová věž

010209-118
jižní rohová věž

010209-103
zemský erb Českého království v tympanonu hlavního vstupu východního průčelí

010209-129
gotická fiála druhotně osazená před severním průčelím

erby na soklech soch 'jezuitského mostu'

010209-126
Trauttmansdorff-Weinsberg

010209-127
Robmhápové ze Suché

010209-128
neurčený erb

kostel sv. Jakuba
trojlodní kostel založený v 1. čtvrtině 14. století a zasvěcen patronu horníků sv. Jakubu Většímu. 83 metrů vysoká věž tvoří dominantu města.

půdorys

kostel sv. Jakuba a Vlašský dvůr od severozápadu
(fotografie E. Vasiliak)


010209-113
pohled od jihovýchodu

010209-084
pohled od východu

010209-087
portál arciděkanství (bývalá vysokokostelská škola)

010209-088
jižní věž

010209-097
věže od západu

kamenná kašna
pozdně gotická polygonální kašna připisována staviteli Matěji Rejskovi (* cca 1445, + 1506)

010209-130
pohled od západu
v pozadí kostel sv. Jana Nepomuckého

010209-131
pohled od východu

010209-133
detail fiály

kamenný dům Smíšků z Vrchovišť
kamenný měšťanský dům z konce 15. století s bohatě zdobeným průčelím a štítem vyplněným řadou plastik

půdorys

Kamenný dům před opravou z r. 1901-2 ještě se zazděným podloubím

010209-134
průčelí domu

010209-136
detail arkýře v 1. patře

010209-137
bohatě zdobený štít

010209-138
podloubí a vstupní portál

kaple Božího těla
zbytky gotické kaple na hraně terasy u chrámu sv. Barbory

010209-106
vstupní rizalit od severu

010209-108
vstupní rizalit od jihu

010209-109
torzo spodní části okna v jižní fasádě

010209-110
zbytky dveřního(?) portálu v jižní fasádě

městské opevnění

010209-148
brána v hradbě pod Vlašským dvorem

010209-147
vnější líc portálů

010209-149
vnitřní líc portálů

010209-151
interiér bašty v severozápadní části města

kostel P. Marie na Náměti
trojlodní kostel založený kolem roku 1360 na východním okraji města
fotografie se připravují

půdoryskostel sv. Jana Nepomuckého
barokní kostel podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky
fotografie se připravují


bývalý Voršilský klášter
nedokončený (postavena 2 z plánovaných 5 křídel) barokní palác podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera
fotografie se připravují

půdorys přízemí

© 2001-2002 Zany