[INDEX]

Kutná Hora - Vlašský dvůr
gotický městský hrad, v 19. století upraven novogoticky

Poloha: při městských hradbách na terénní hraně (okr. Kutná Hora)
Majitel: město Kutná Hora
Uživatel: Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., Městský úřad Kutná Hora
Adresa: Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, 284 24
telefon: 0327/512873
WWW: N/A
e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Expozice: kutnohorské mincovnictví, královská mincovna, audienční síň, kaple sv. Václava a sv. Ladislava
Otevřeno: leden, únor, listopad, prosinec: denně 10-16 (mimo 24.12.)
březen a říjen: denně 10-17
duben-září: denně 9-18
Prohlídka: s průvodcem (Č, A) 45 min, max. 50 osob
Vstupné: dospělí 85,- Kč; děti, studenti 45,- Kč; rodinné vstupné 215,- Kč
anglický výklad: - dospělí 105,- Kč, důchodci 85,- Kč; děti, studenti 65,- Kč
Doprava: vlak 500 m, bus 500 m; parkoviště 100 m, parkoviště bus 500 m
Prameny:
  1. Eva Matějková: "Kutná Hora", St. nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1962
  2. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vl. nákladem, Plzeň 2000
  3. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  4. "Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM", Aion s.r.o., Praha 1997
  5. Franitišek Čapka: "Dějiny zemí Koruny české v datech", Libri, Praha 1998
Datum návštěvy: 9.2. 2001dějiny
Hrad založil v rámci své mincovní reformy roku 1300 král Václav II. a přenesl do něj výrobu mincí z malých mincoven doposud rozdrobených po celém království. Místo nich začal razit novou minci, takzvaný pražský groš. Při výrazné přestavbě v letech 1390-1400 jej Václav IV. přeměnil na pohodlnou rezidenci. Upravovány byly i prostory mincovny. Za Vladislava Jagelonského došlo k další pozdně gotické přestavbě, při které vzniknul tzv. mincmistrovský dům. Po roce 1526 si mincovna udržela značný význam, založením dalších mincoven v dalších městech přišla o svůj monopol. V polovině 16. století byla také ukončena ražba grošů, které nahradily nové tolary. Krátce před požárem roku 1585 byl mincmistrovský dům v letech 1577-9 renesančně přestavěn.
Další výrazné změny následovaly i během 17. století, kdy byly budovy rozšířeny pro sídlo horních úřadů. S poklesem těžby stříbra však klesal i význam Kutné Hory a roku 1727 byla nakonec zdejší mincovna uzavřena. Město pak celý areál využívalo k nejrůznějším účelům, přesto stále rychleji pustl. V roce 1881 město areál odkoupilo a v letech 1893-9 jej ne příliš zdařile nechala architektem Láblerem přestavět v neogotickém slohu.


popis
Hrad Václava II. tvořil oválný areál s hranolovou branskou věží v čele. Kolem asi poloviny nádvoří se přikládaly unifikované šmitny (dílny na výrobu mincí) s erbem měst, ze kterých byla těžba přenesena, na průčelí. Václav IV. postavil na východní straně typický věžovitý palác, v jehož přízemí byla byl perghaus - dílna ve které probíhala finální fáze ražby. V prvním patře severního křídla nové stavby byla postavena výstavná kaple sv. Václava s pětibokým arkýřovým závěrem. Obdélná loď byla zaklenuta pravidelnou hvězdovou klenbou svedenou na střední sloup. V místě zadní stěny kaple byla klenba jednoduše useknuta jako jasný důkaz záliby dvorské huti v nepravidelnostech. Tento rys nebyl architektu Láblerovi na konci 19. století bohužel znám, takže při své přestavbě doplnil prostor kaple tak, aby sloup stál ve středu lodi. Součástí václavské přestavby byl i parkán kolem hradu.půdorys

plán hradu před novogotickou přestavbou

vstupní průčelí

půdorys kaple sv. Václavaikonografie

mince ražené ve Vlašském dvoře

výřez z veduty Jana Willenberga
(poč. 17. stol.)

vstupenka

vstupní průčelí před novogotickou přestavbou (foto kol. 1890)

Vlašský dvůr - po odbourání východního křídla
(foto J. Steffel, 1895-98)

po odbourání severního křídla
(foto 1895-98)

pohled od jihovýchodu z věže kostale sv. Jakubafotoalbum

vnější fasády

010209-073
neogotická schodišťová věž v jižním nároží

010209-070
východní fasáda

010209-003
vstupní průčelí

010209-086
západní fasáda

010209-082
severní nároží s arkýřem

010209-081
detail arkýře v severním nároží

010209-085
západní kružbové okno kaple sv. Václava

010209-004
balkón v severní fasádě věže

010209-005
ledňáček - oblíbený symbol Václava IV. ve vstupním průčelí

010209-006
zazděný portál původní vstupní brány

010209-071
druhotně osazený portál v zahradě pod Vlašským dvorem

010209-072
balkón v 2. patře východního křídla

nádvoří

010209-013
nádvorní fasáda východního křídla

010209-014
nádvorní fasáda jižního křídla

010209-015
nádvorní fasáda západního křídla

010209-023
severní nároží s kaplí, věží a schodišťovým přístavkem

010209-034
schodiště k vstupu do západního křídla a kaple

mincovní šmitny (dílny)

010209-024
šmitny v přízemí východního křídla

010209-033
šmitny v přízemí jižního křídla

010209-032
vstupní portál do jedné ze šmiten

erby měst, ze kterých byla přenesena ražba do Vlašského dvora
Praha, Brno, Olomouc, Plzeň, Pisek, Kladsko, Jihlava, Opava, Most a další

010209-025
??

010209-026
Písek

010209-027
Ústí nad Labem

010209-028
??

010209-029
Jihlava

010209-030
Opava

010209-031
??

arkýřová kaple sv. Václava

010209-022
východní stěna kaple sv. Václava s arkýřem

010209-036
jižní kružbové okno

010209-035
polygonální arkýř s obdélnou základnou

010209-037
polygonální arkýř s obdélnou základnou

010209-049
obdélný základ arkýře

010209-069
východní okno předsíně před kaplí

010209-061
severní kružbové okno a boční okno presbyteria

010209-054
arkády presbyteria

010209-060
detail koruny arkád
výzdoba nohy arkýře

010209-041

010209-042

010209-040

010209-043
ornamentální převedení pětiboké nohy do obdélného těla arkýře dva motivy Madony s dítětem


010209-056
trámový strop s dřevěným sloupem severní předsíně

010209-057
detail trámového stropu

010209-058
portál ze severní předsíně do kaple

010209-145
jižní portál z kaple na schodiště na nádvoří


severní průčelí se vstupní bránou

010209-021
schodišťová věžička a pavlač severního křídla

010209-019
severní fasáda nádvoří se vstpní bránou a zazděným průjezdem ve věži

010209-038
portál do přízemí severního křídla s královskou pokladnicí

010209-016
průjezd vstupní brány

010209-139
portál do sněmovní síně v 1. patře severního křídla
schodišťová věž

010209-044
portál na pavlač 2. patra severního křídla

010209-048
interiér pravotočivého schodiště

010209-051
portál na pavlač severního křídla

010209-059
portál ze severní předsíně kaple

010209-066
portál do 2. patra severního křídla

010209-067
zděná helmice

© 2001 Zany