[HLAVNÍ STRÁNKA]

Kynžvart
zříceniny gotického hradu

Poloha: na protáhlém vysoko položeném ostrohu vysoko nad stejnojmenným městem (okr. Cheb)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vždy
Vstupné: volně přístupné
Doprava: bus 1,5 km (Lázně Kynžvart), vlak 3 km (Lázně Kynžvart), parkoviště 1 km
mapa KČT 1: 50000 č. 2 "Slavkovský les a Mariánské Lázně", čtverec B3
Prameny:
  1. Jiří Úlovec: "Hrady, zámky a tvrze na Chebsku", Chebské muzeum, Cheb, 1998
  2. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
Datum návštěvy: 28.9. 2000


Jméno hradu napovídá, že jej nejspíše založil panovník, patrně již na konci první poloviny 13. století. Ve druhé polovině přešel do šlechtických rukou. Jako sídlo lapků jej Karel IV. roku 1347 dobyl, pobořil a zakázal jeho obnovu. Až po roce 1398 jej znovu vystavěl milec krále Václava IV. Hyncík Pluh z Rabštejna, brzy jej však prodal pánům z Plavna. Po nich byl v držení Šliků a pánů z Gutštejna, za nichž byl roku 1509 dobyt. Poté se dostal opět do královských rukou a byl obratem zastavován. Roku 1561 byl obnoven a důležitou vojenskou roli sehrál ještě ve třicetileté válce, kdy byl obléhán a dobyt císařskými i švédskými vojsky.

Podobu původního hradu neznáme, dnes zachované konstrukce jsu zřejmě pozůstatkem rabštejnské znovuvýstavby. Do podlouhlého, příčným křídlem na dvě části rozděleného, předhradí se vstupovalo přes mohutný šíjový příkop s valem bránou krytou čtverhrannou věží. Jádro obíhal opět okružní příkop. Do parkánu se vstupovalo bránou v nárožním výstupku, do vnitřního nádvoří pak čtverhrannou do nároží nakoso postavenou věží. Zadní část jádra zaujal palác a v severovýchodním nároží vystupovala do parkánu velmi zvláštní věž. Do severního a západního parkánu se obrací rovnými čely, zbytek jejího obvodu je oválný.půdorys

terénní náčrt
podle D. Menclové

terénní náčrt
podle A. Sedláčkaikonografie

jádro hradu od západu na rytině J. Richtera podle kresby F.A. Hebera (1846)

bašta a torzo paláce na rytině J. Richtera podle kresby F.A. Hebera (1846)

Kynžvart na mapě z r. 1568
(v popředí zříc. Boršengrýnu)fotoalbum

předhradí
východní hradba

000928-059

000928-060

000928-061

000928-067
pohled od potoka nádvorní líc

vstupní brána

000928-062
interiér - jihovýchodní roh

000928-063
interiér - jihozápadní roh

000928-064
interiér vstupní brány - severozápadní roh
(v pozadí čelní příkop)

000928-066
nádvorní (jižní) stěna

zástavba předhradí

000928-065
pahorek skrývající příčné křdlo předhradí
(pohled od severu)

000928-068
plocha předhradí z příčného křídla směrem k jádru

000928-069
skalní hřeben v místě nádvorní stěny podélného křídla


jádro
obvodová a parkánová hradba

000928-070
torzo čelní hradby jádra

000928-072
příkop mezi předhradím a jádrem
pohled k východu

000928-075
torzo západního parkánu jádra

000928-084
parkánová hradba na jihu

000928-081

000928-082

000928-083
zbytky zdiva v severovýchodním nároží jádra

bašta v severozápadním nároží jádra

000928-071
pohled od severu

000928-073
pohled od západu

000928-074
jihozápadu

000928-077
interiér

palác
západní křídlo jižní křídlo

000928-078
vnitřní líc vnější stěny

000928-079
vnitřní líc vnější stěny - detail

000928-085
vnější stěna od západu

000928-080
reilefní zbytky zdiva

© 2000, 2001 Zany