Lanšperk
zříceniny gotického hradu

Poloha: okres Ústí nad Orlicí, na výrazném kopci nad Tichou Orlicí ve stejnojmenné vsi
Majitel: obec Dolní Dobrouč
Uživatel: Sbor pro záchranu hradu Lanšperka
Adresa: Lanšperk 55, Ústí nad Orlicí 562 01
Otevřeno: volně přístupný
Doprava: mapa KČT 1:50 000 č. 49 "Českomoravské mezihoří - Českotřebovsko" autobus i vlak 2 km (žst Lanšperk), parkoviště cca 300 m
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  2. kol.: "Sborník lanšperského hradu", Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, Ústí nad Orlicí 1997
  3. Radim Dušek: "Lanšperk", OFTIS Ústí nad Orlicí, 1994
  4. August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze království českého", CD-ROM, ViGo agency, Praha 2000
  5. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - Dodatky", Libri, Praha 2002
Datum návštěvy: 9.9. 2000 (ranní mlha se bohužel nepříznivě projevila na kvalitě fotografií)

půdorys

půdorys jádra hradu

plán hradu s popisem částí

plán hradu a jeho okolí

hmotové rekonstrukce
hmotová rekonstrukce jádra
hmotová rekonstrukce podle T. Durdíka
hmotová rekonstrukce jádra
hmotová rekonstrukce podle T. Durdíka
(novější verze)
rekonstrukce vývoje jádra
rekonstrukce vývoje jádraikonografie
pohled od severu (podle A. Sedláčka)
pohled od severu (podle A. Sedláčka)
pohled od severu<BR>(kresba K.H. Máchy)
pohled od severu
(kresba K.H. Máchy)

razítko
razítko

pohlednice KČT z roku 1946pohledy od západu

(pohled od jihovýchodu)
pohled od jihovýchodu

pohled oknem na kapli Nanebevzetí Panny Mariefotoalbum
plášťová hradba jádra
východní bok plášťové hradby
000909-008

000909-009

000909-010
východní bok
jižní bok plášťové hradby
000909-006
jižní bok
jihovýchodní nároží
000909-007
jihovýchodní nároží
severní nároží plášťové hradby
000909-013
severní nároží
celkový pohled od severovýchodu
000909-032
celkový pohled od severovýchodujádro
zřetelné zbytky západního paláce
000909-015

000909-026

000909-027
zřetelné zbytky západního paláce severní nárožívýchodní palác
jihovýchodní nároží
000909-025
jihovýchodní nároží
suterén - severní místnost
jihozápadní nároží severní místnosti
000909-016
jihozápadní nároží
východní palác - vstup do severní místnosti
000909-017
vstup z nádvoří
severovýchodní nároží severní místnosti
000909-018
severovýchodní nároží

suterén - střední místnost
východní palác - vstup do střední místnosti suterénu
000909-020
vstup z nádvoří
východní palác - interiér střední místnosti
000909-024
interiérpředhradí
torzo parkánové hradby
000909-012
torzo parkánové hradby

© 2000-2002 Zany