[ZPĚT]

Lazurová hora

Poloha: na výrazném vrcholu nedaleko od Michalových Hor
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = stále
Doprava:
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
Datum návštěvy: 28.8. 2000


Písemné prameny o hradu mlčí. Podle své jednoduché půdorysné formy zanikl zřejmě již ve 14. století. Přes nepříliš rozsáhlé zbytky lze hrad snadno indentifikovat jako jednoduchou nepříliš rozměrnou bergfritovou dispozici, jejiž vzhled zůstal díky brzkému zániku hradu zachován v čisté podobě. Z válcového bergfritu v čele se zachoval pouze mohutný kužel destrukce, v chráněné zadní poloze stál malý palác. Archeologický výzkum z roku 1982 odkryl části jeho zdiva.půdorys

terénní náčrt
(podle Z. Procházky)fotoalbum

000928-053
severozápadní nároží paláce

000928-054
vnější líc západní obvodové hradby

000928-055
nádvorní líc západní obvodové hradby


000928-056
suťový kužel bergfritu v čele dispozice

000928-057
severní špaleta brány

000928-058
jeskyně ve skále pod hradem

© 2000 - 2002 Zany