Lednice
gotická tvrz přestavěná na barokní zámek přestavěný pseudoslohově
památka UNESCO

Poloha: v severní části stejnojmenného města (okr. Břeclav)
Majitel:
Uživatel:
Adresa:
telefon:
WWW:
Expozice:
Otevřeno:
Prohlídka:
Vstupné:
Doprava:
Prameny:
  1. E. Charvátová-Sedláčková, A. Břetislav Štorm: "Lednice. Státní zámek", Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1958
  2. E. Charvátová: "Lednice. Státní zámek", Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1963
  3. kol.: "Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; díl 1. - Jižní Morava", Svoboda, Praha 1981
  4. Dalibor Kusák: "Lednice - Valtice", Vydavatelství ČTK-Pressfoto, Praha 1986
  5. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  6. Petr Dvořáček a kol.: "Hrady a zámky" CD-ROM, Oberro media, Olomouc 1999
  7. Eugen Vasiliak, T. Durdík: "Nad městy, hrady a zámky" multimediální CD-ROM, ANSA s.r.o., Turnov 2001
Datum návštěvy:přehled dějin, popis
Ojedinělý soubor zámku, hospodářského dvora, zahrad a parků vznikal postupně od roku 1632, kdy zahájil kníže Karel z Liechtensteina stavbu původní zámecké budovy, bohužel téměř úplně změněné pozdějšími majiteli, jejíž raně barokní vzhled známe proto pouze díky dobovým vedutám. Dosud se dochovaly některé patrové barokní budovy stájí v nádvoří, s typickými zdvojenými pilastry vysokého řádu na fasádách. V polovině 18. století vznikla další dvě zámecká křídla a v parku se začaly objevovat první drobné stavby, z nichž dosud existuje výrazný minaret z let 1798-1802, římský vodovod či romantický lovecký zámeček Janův hrad, postavený ve stylu středověké zříceniny. Další stavby včetně Apollonova chrámu vznikly v empírovém slohu po roce 1812.
Zásadní změnu vzhledu čtyřkřídlého zámku přinesla celková regotizace, provedená po roce 1845 G. Wingelmüllerem, která úplně pozměnila vzhled budovy i interiérů, které byly zařízeny jednotným mobiliářem. Rozsáhlý lednický park, volně přecházející ve volnou, citlivě upravenou krajinu s nedalekými rybníky, je dnes jedním z nejpůsobivějších areálů svého druhu v Evropě a každoročně přitahuje velké množství obdivovatelů.
Lednice patřila Liechtensteinům až do roku 1945, kdy jim byl veškerý majetek na území Československa na vyvlastněn. Zámek Lednice je národní kulturní památkou a jako součást lednicko-valtického areálu byl zařazen na seznam památek chráněných UNESCO.


půdorys

půdorys před novogotickou přestavbou (podle A. Prokopa)

půdorys po novogotické přestavbě (podle A. Prokopa)ikonografie

raně barokní zámek na vedutě J.A. Delsenbacha (kol. 1720)

dvůr koníren od severu (J.A. Delsenbach, kol. 1718-21)

veduty nám neznámého autora
(uvítáme upřesnění)

kaple od jihozápadu

severní čestný dvůr

vstupní křídlo od jihovýchodu

jižní čestný dvůr

letecké fotografie E. Vasiliaka

zámek od východu

zámek od jihovýchodu


zahrada se skleníkem od jihozápadu

minaretfotoalbum

vstupní křídlo od jihovýchodu

společenské křídlo od severovýchodu

vstupní křídlo od východu

jihozápadní rizalit koníren

starší čestný dvůr od severozápadu

podjezd severního čestného dvora

horní část minaretu

dolní část minaretu

vodárna podle návrhu Josefa Uebelachera

© 1999-2002 text Tas, foto Petr Komárek