Levnov
(Ketkovice, Ketkovský hrad)
zřícenina gotického hradu

Poloha: na skalnaté ostrožně na soutoku Oslavy a Chvojnice
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = volně přístupný
Doprava: bus 4 km (Ketkovice), parkoviště 1,5 km (Ketkovický mlýn na břehu Oslavy)
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady na Oslavě a ekonomické podmínky jejich vzniku a existence", Archaeologia historica 10, Brno 1985
  2. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  3. Miroslav Plaček: "Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí", Libri, Praha 2001
Datum návštěvy: 17.11. 2000půdorys

terénní náčrt
(podle M. Plačka)

rekonstrukce hradu
(podle P. Šimečka)ikonografie

není k dispozicifotoalbum

001117-102
skalnaté srázy směrem do údolí Chvojnice

001117-104
zbytky 1. brány

001117-106
vnější líc východní hradby horního nádvoří

001117-109
jižní kout severní místnosti paláce

východní hradba dolního nádvoří

001117-093
pohled z břehu Oslavy

001117-094
severní opěrák

001117-097
střední opěrák a navazující hradba

001117-098
střední opěrák od jihu

001117-100 & 101
jižní, střední a severní opěrák

© 2001 Zany