C001-27
Litice nad Orlicí
trosky severního paláce ze západního nároží nádvoří

trosky severního paláce ze západního nároží nádvoří