C001-34
Litice nad Orlicí
severovýchodní nároží vnějšího hradebního okruhu

severovýchodní nároží vnějšího hradebního okruhu