C002-01
Litice nad Orlicí
východní nároží severní čtverhranné bašty z koruny čelního valu

vpravo těleso 1. brány (tomu kabelu se mi prostě nepovedlo vyhnout)
východní nároží severní čtverhranné bašty z koruny čelního valu