[ZAVŘÍT]
Litice nad Orlicí
půdorys s rozkreslením umístění jednotlivých fotografií
interiér 1. patra jižního paláce jižní stěna východní podkovovité bašty vnějšího hradebního okruhu oblouk obvodové hradby a jižní palác jádra z jihu vstupního průčelí jižního paláce se 4. bránou 2. patro jižního paláce torzo západní strany hradby jádra, pohled z parkánu mezi 2. a 3. bránou interiér západní místnosti v přízemí jižního paláce věž přistavěná k jižnímu paláci interiér věže s křížovou žebrovou klenbou torzo západní hradby jádra pohled z nádvoří na zbytky severního paláce pohled z jádra na těleso 2. brány severního paláce ze západního nároží nádvoří jižní palác s čtvrhrannou věží prostor mezi druhou bránou a vnějším hradebním okruhem nádvorní průčelí 1. brány točité schodiště v průjezdu 1. brány severovýchodní nároží severního paláce severovýchodní nároží vnějšího hradebního okruhu východní nároží severní čtverhranné bašty z koruny čelního valu čtverhranná bašta severního čela poděbradského hradebního okruhu průčelí 1. brány
půdorys