[ZPĚT]

Litomyšl
areál městské památkové rezervace s významnými církevními i světskými památkami

Poloha: (okr. Svitavy)
Adresa: Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20
telefon: +42 0464 618601-4; fax: +42 0464 612218
WWW: http://www.litomysl.cz
e-mail: mesto@litomysl.cz
Doprava: vlak 1 km, bus 1 km, parkoviště (i bus) 100 m
Prameny:
  1. http://www.litomysl.cz
  2. CD-ROM August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze české", ViGo agency, Praha 2000
  3. Eugen Vasiliak, T. Durdík: "Nad městy, hrady a zámky" multimediální CD-ROM, ANSA s.r.o., Turnov 2001
Datum návštěvy: 11.2. 2001, 1.4. 2001ikonografie

radniční věž
kresba z díla A. Sedláčka

pohled na město a zámek na výučním listě z 3. čtvrtiny 18. století

pohled na město a zámek od severovýchodu

střed města se zámkem
(letecká fotografie E. Vasiliaka)fotoalbum

Smetanovo náměstí
Jedno z nejdelších náměstí (asi 500) s podloubím po obou stranách (na západní straně částečně zazděné)

010401-078
severní konec náměstí
pohled k jihu

010401-083
litomyšlský loket (59 cm) na boku radnice

010401-084
radnice s věží postavená roku 1418

010401-085
renesanční průčelí domu 'U Rytířů'
(č. 110)

010401-082
relief s pernštejnskou erbovní pověstí

010401-100
štít panského domu (č. 61) s erbem Waldstein-Wartenbergů

010401-098
detail erbu

dům se sgrafity na motivy Krvavého románu Josefa Váchala

010401-081
boční fasáda domu

010401-079
sgrafito titulní strany

010401-080
sgrafito s výjevy z děje

Proboštský kostel Povýšení sv. Kříže
Gotický trojlodní kostel s terasou z 19. století je pozůstatkem klášteru augustiniánů založeného roku 1356.
Stavba kostela začala krátce poté a trvala asi 20 let. Během své existence kostel mnohokrát vyhořel

010401-008
pohled od severovýchodu

010401-089
vstupní průčelí

010401-092
východní okna boční lodi

010401-015
kaple sv. Markéty

010401-090
vstupní portál do věže

010401-094
hlavní vstup

010401-091
supraporta hlavního vstupu
s erby Vratislava z Pernštejna a Marie Manrique de Lara

010401-093
detail erbů

010401-096
interiér kostela

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže a piaristická kolej
Stavba piaristického kostela byla jako dík za malé oběti moru zahájena v místě jeho předchůdce roku 1713 podle projektu Mikuláše Rossiho
Původní projekt byl však brzy opuštěn ve prospěch projektu Giovanni Battisty Alliprandiho. Po Alliprandiho smrti vedl stavbu František Maxmilián Kaňka.
Sousední kolej nechala pro piaristy, které povolala do Litomyšle roku 1640, vystavět poslední z rodu Pernštejnů Frebonie v letech 1640-43

010401-011
celkový pohled na kolej a kostel od jihu

kostel Nalezení sv. Kříže

010401-009
pohled od jihovýchodu

010401-070
čelo kostela od severovýchodu

010401-076
vstupní průčelí

010401-087
pohled od jihozápadu

piaristická kolej

010401-010
pohled od jihu

010401-073
pohled od severovýchodu

010401-074
vstupní portál s erbem řádu

© 2001 Zany