[HLAVNÍ STRÁNKA]

Lukov
zříceniny románsko-gotického hradu

Poloha: okres Zlín, cca 10 km na sever od Zlína
Majitel: ??
Uživatel: ??
WWW: http://www.ecn.cz/SPHL/
Otevřeno: vždy
Prohlídka: samostatně
Vstupné: žádné
Doprava: mapa KČT 1:50000 č. 94 "Hostýnské vrchy"
bus: 2 km (linky 820861 Zlín - Lukov - Držkov, 820007 Holešov - Zlín, 820871 Zlín - Lukov a další)
parkoviště: (i bus) 2 km (Lukov)
Prameny:
  1. http://www.ecn.cz/SPHL/
  2. Jiří Kohoutek: "Hrad Lukov - jeho význam ve fortifikační architektuře východní Moravy", in Archaeologica historica 17, Brno, 1992
  3. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  4. Jiří Kohoutek: "Hrady jihovýchodní Moravy", Archa, Zlín 1995
Datum návštěvy: 2.7. 2000půdorys

nákres celého areálu

jádro a předhradí


půdorys jádra s vyznačením zkoumané plochy 1988-91hmotová rekonstrukce

nejstarší fáze

ve 14. stol.

po rekonstrukci poč. 16. stol.

za třicetileté války

pokus o rekonstrukci vstupu a břitové věžice (podle P. Šimečka)ikonografie

jádro od východu
snímek z konce 19. stol.

Svatojánka ve 40. letech 20. stoletífotoalbum
čelo jádra se vstupní bránou
C018-09
čelo jádra se vstupní bránou
severní brána do předhradí
C018-10
severní brána do předhradí
vstupní brána jádra s předbráním, příkopem a mostem na pěti pilířích
C018-11
vstupní brána jádra s předbráním, příkopem a mostem na pěti pilířích
západní příčná hradba přepažující příkop mezi předhradím a jádrem
C018-12
západní příčná hradba přepažující příkop mezi předhradím a jádrem
severní příčná hradba s půlválcovou baštou přepažující příkop mezi předhradím a jádrem
C018-13
severní příčná hradba s půlválcovou baštou přepažující příkop mezi předhradím a jádrem
opěrný pilíř a zbytky východního křídla paláce
C018-14
opěrný pilíř a zbytky východního křídla paláce
severní hradba předhradí s půlválcovou baštou (pohled z jádra)
C018-15
severní hradba předhradí s půlválcovou baštou (pohled z jádra)
východní část předhradí se vstupní bránou a opěrným pilířem východního křídla paláce
C018-16
východní část předhradí se vstupní bránou a opěrným pilířem východního křídla paláce
obvodová hradba čela jádra se zbytky střeleckého ochozu a střílen
C018-17
obvodová hradba čela jádra se zbytky střeleckého ochozu a střílen
vlevo románská břitová věžice v zástavbě jižního křídla paláce, vpravo vzadu západní křídlo
C018-18
vlevo románská břitová věžice v zástavbě jižního křídla paláce, vpravo vzadu západní křídlo
západní křídlo paláce - střílnové okno v západní místnosti suterénu
C018-19
západní křídlo paláce - střílnové okno v západní místnosti suterénu
západní křídlo paláce - portál mezi místnostmi suterénu
C018-20
západní křídlo paláce - portál mezi místnostmi suterénu
západní křídlo paláce - interiér východní místnosti suterénu
C018-21
západní křídlo paláce - interiér východní místnosti suterénu
jižní křídlo paláce od západu, v pozadí vstupní brána, vpravo brána v parkánu
C018-22
jižní křídlo paláce od západu, v pozadí vstupní brána, vpravo brána v parkánu
jižní křídlo paláce s břitovou věžicí od jihovýchodu
C018-23
jižní křídlo paláce s břitovou věžicí od jihovýchodu
jižní parkán jádra - pohled od východu k západu
C018-24
jižní parkán jádra - pohled od východu k západu
vstupní brána jádra a zbytky východního křídla paláce s opěrákem (pohled z jižního parkánu)
C018-25
vstupní brána jádra a zbytky východního křídla paláce s opěrákem (pohled z jižního parkánu)
interiér jižního křídla paláce s břitovou věžicí
C018-26
interiér jižního křídla paláce s břitovou věžicí
západní průčelí průjezdu brány v jižním parkánu
C018-27
západní průčelí průjezdu brány v jižním parkánu
jihozápadní část jižního křídla paláce
C018-28
jihozápadní část jižního křídla paláce
zbytky jihozápadního bastionu
C018-29
zbytky jihozápadního bastionu
západní stěna západního křídla paláce
C018-30
západní stěna západního křídla paláce
severní strana jádra s opěrnými pilíři
C018-31
severní strana jádra s opěrnými pilíři
za pozornost stojí kůly po stavebním lešení v popředí
raně gotické nároží a zbytky jižního křídla paláce
C018-32
raně gotické nároží a zbytky jižního křídla paláce

pětiboká bašta Svatojánka
pětiboká bašta v severovýchodním nároží předhradí (pohled z východu)
C018-33
pohled od východu
severní část východní hradby předhradí
C018-34
severní část východní hradby předhradí
pětiboká bašta v severovýchodním nároží předhradí - jihozápadní nároží
C018-35
jihozápadní nároží
severní hradba a pětiboká bašta v severovýchodním nároží předhradí
C018-36
severní hradba a Svatojánka

© 2000-2002 Zany