[ZPĚT]

Michalovice
půdorysný plán podle T. Durdíka

C004-36 palác z předhradí C005-08 podstřeší věže Putna C005-09 východní roh parkánu jádra z věže C005-10&11 schodiště v síle zdi z podstřeší věže do 1. patra C005-07 vstup do 1. patra věže Putna C005-04 jižní stěna paláce z nádvoří C005-05 věž Putna z nádvoří C005-06 ústí otvoru v klenbě sklepa parkánu jádra C005-13 sklepení parkánu C005-12 vstup do sklepení z parkánu C005-03 vstup do arkýře prevétu (záchod) C005-00 pohled z příkopu na čelo jádra s parkánem, jižní zdí paláce a věží Putnou C005-02 vnitřní líc jihozápadního nároží paláce s jasným rozlišením čtyř stavebních fází C005-01 interiér severní čtverhranné věže C005-14 východní bok čtverhranné věže C004-35 čtyřhranná věž v severním nároží jádra C004-34 severní nároží parkánu v čele jádra C004-32 věž Putna a zbytky paláce z předhradí C004-31 zbytek zdiva v jihovýchodním nároží předhradí C005-15 jihovýchodní nároží parkánu C004-29 palác a věž Putna od jihu přes okružní příkop