[HLAVNÍ STRÁNKA]

Náměšť nad Oslavou
gotický hrad přestavěný na renesanční barokně upravený zámek

Poloha: na návrší nad stejnojmenným městem (okr. Třebíč)
Majitel: ČR - Okresní úřad Třebíč
Uživatel: Státní zámek Náměšť nad Oslavou
Adresa: Zámek 1, Náměšť nad Oslavou, 675 71
telefon: 0509/620319 (i fax)
WWW: http://www.zamek-namest.cz
e-mail: holy@zamek-namest.cz
Expozice: 1. trasa: hist. interiéry (knihovna, kaple, pracovna E. Beneše, sbírka gobelínů)
2. trasa: ubytovací pokoje státních návštěv, kulečníkový sál
Otevřeno: duben, říjen: So, Ne, sv 9-16
květen, červen, září: Út - Ne 9-17
červenec, srpen: Út - Ne 9-18
Prohlídka: s průvodcem
1. trasa 50 min, max. 40 osob
2. trasa 45 min, max 15 osob
Vstupné: 1. trasa: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč; cizinci dospělí 80,- Kč, děti 40,- Kč
2. trasa: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč; cizinci dospělí 80,- Kč, děti 40,- Kč
Doprava: bus 2 km, vlak 2,5 km, parkoviště (i bus) 200 m
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vl. nákladem, Plzeň 2000
  3. Miroslav Plaček: "Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí", Libri, Praha 2001
Datum návštěvy: 18.11. 2000
přehled dějin, popis
Na místě dnešního zámku stával gotický hrad, zbudovaný v 2. polovině 13. století pány z Lomnice. Jeho pozůstatkem je válcová věž z lomového kamene. Hrad byl přestavován a rozšířen pozdně goticky, část stavby se později začlenila do renesančního zámku, který postavili v letech 1565 - 1578 Žerotínové, příznivci Jednoty bratrské. Od roku 1530 zde měla Jednota slavnou tiskárnu, v roce 1578 převedenou do blízkých Kralic. Po Bílé hoře prodal Karel st. ze Žerotína Náměšť svému příbuznému Albrechtovi z Valdštejna (1628), který ji za rok postoupil Werdenberkům. Od roku 1752 byl zámek v majetku Haugviců z Biskupic. Po požáru (1760) barokně přestavěn a upraven, odstraněny zbytky pevnostního charakteru.
Vstup do zámku přes hluboký hradní příkop po kamenném mostě s plastikami a tzv. hodinovou věží. Nad bránou žerotínský znak a letopočet 1578. Za bránou leží 1. nádvoří uzavřené zdí s romantickým cimbuřím. Vlevo se zvedá dvoupatrové východní zámecké křídlo. Dvouramenné schodiště vede k bosovanému portálu se znakem Jana ze Žerotína a jeho dvou manželek. Vpravo od portálu tři hrotitá okna zámecké kaple. Vnitřní pravoúhlé nádvoří má na západní a na jižní straně arkády, dnes v obou patrech zasklené. Průčelí zdobí tesané znaky a různé emblémy. Kamenná kašna s Neptunem je dílem G. Gialdiho, snad autora projektu zámku. Venkovní fasády působí stroze, člení je pouze okna a zdobí psaníčková sgrafita. Celek připomíná vzhled italských kastelů.
V 1. patře zámku je vedle vybraného nábytku, obrazů, lustrů, porcelánu, cínu, koberců a kachlových kamen, zejména sbírka historických tapisérií od renesance do 19. století (celkem 24 kusů) - např. ukázka vlámské renesanční verdury z let 1540 až 1550, figurální nástěnné koberce vrcholového baroka, pozdně barokní série z francouzského královské manufaktury v Beauvais, pozdně barokní vlámská verdura, francouzské rokokové koberce (grotesky) a nástěnný koberec z 19. století, dokládající úpadek tohoto umění. Manýristické štukové obrazce na klenbě zámecké knihovny vyplnil Carpoforo Tencalla freskami s mytologickými a alegorickými náměty.


půdorys

půdorysný plán

sklepy zámku podle A. Prokopa

plán areálu poč. 18. stol.
(sbírka F.F. von Nicolai, Stuttgart)ikonografie

pohled od JZ r. 1804
kolorovaná kresba F. Richterafotoalbum

zámek

001118-001
zámek od mostu přes Oslavu

001118-034
zámek od východu z předzámčí

001118-038
vstupní křídlo mezi zámkem a branskou věží

001118-054
arkýř v jihovýchodním nároží zámku

001118-056
jižní fasáda zámku

001118-057
vstupní křídlo z příkopu

001118-060
západní fasáda zámku

001118-064
východní hradba 1. nádvoří

branská věž a most přes příkop

001118-035
vstupní křídlo a kamenná sfinga na balustrádě mostu

001118-037
bosovaný vstupní portál s žerotínskou erbovní kartuší

001118-049
branská věž s hodinami

001118-039
sfinga na balustrádě mostu

1. nádvoří

001118-040
schodště do zámku

001118-042
východní křídlo se vstupem na 2. nádvoří

001118-043
východní část závěru kaple

001118-045
severní část závěru kaple

001118-046
severní fasáda

001118-041
vstupní křídlo 1. nádvoří

001118-044
patrová budova při severní hradbě 1. nádvoří

001118-047
průjezd vstupní brány

příkop a zahrada

001118-058
ozdobné vázy v zahradě

001118-061
pozdně gotická bašta v jihozápadním nároží

001118-036
východní část příkopu

předzámčí

001118-048
východní křídlo

001118-050
západní křídlo

001118-051
východní blok budov s hranolovou věží od severu

001118-055
hranolová věž a východní křídlo z příkopu

© 2000, 2001 Zany